logo

Carlotta - the museum database

1907.58 :: Kaudern, Walter

Object description
Saml. från Madagaskar. Bl.a.: Kalebass, slända, musikinstrument, korgar, skedar, paddelåra, husgudar, frön, kakor, fågelsnaror, matta, spjut, kniv, flöjt, stav, snusdosa. /US
Samlingsnummer
1907.58
Samlingsnamn
Kaudern, Walter
Omfattning
1907.58.1-51.
Land - ursprung
Madagaskar : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika
Beskrivning
Saml. från Madagaskar. Bl.a.: Kalebass, slända, musikinstrument, korgar, skedar, paddelåra, husgudar, frön, kakor, fågelsnaror, matta, spjut, kniv, flöjt, stav, snusdosa. /US
Förvärvsomständigheter - till museet
Inköpt av kandidat Walter Kaudern.
Namn - förvärvat från
Kaudern, Walter (1881-03-24 - 1942-07-16), etnograf, zoolog
alt
Beskrivning

Walter Kaudern, zoolog, etnograf, forskningsresande, fil.dr., intendent vid Göteborgs Museum. Företog 1906-07 och 1911-12 zoologiska forskningsresor till Madagaskar, varifrån han även hemförde etnografiskt material.

I dec. 1916 anträdde han en fyraårig expedition till Celebes i djurgeografiskt och zoologiskt syfte och utförde samtidigt arbetet på studiet av infödingarna samt insamlade över 3000 etnografiska föremål. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
FY2