logo

Carlotta - the museum database

1954.01.2592 :: skiffersten, sten

Object description
En skifferstensplatta, avlång, helt platt. Gråsvart i färgen. På ena sidan ett inristat ornament i rödbrunt i form av två cirklar, den ena placerad inom den andra. Innanför den innersta ringen ett kors eller kryss. På katalogkortet står det: "L. (751, Lolo, Mbenza, mbwetle ambungu, akunda (?)" /KB
Inventarienummer
1954.01.2592
Inventarienummer, tidigare
1954.01.2592
Sakord
skiffersten; sten
Sakord, engelska
slate; stone
Utlån - aktuellt
2015.0001, Världskulturmuseet
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2016
Utställning - lån
Korsvägar
Utställning, extern - ingår i
VKM:Korsvägar 1 - Vägskäl (plan 4)
Källor - http
kulturarvsdata.se
Utställning, extern, del av - ingår i
VKM:Korsvägar 1 - Zon D Dikenga
Källor - http
kulturarvsdata.se
Utställning, extern, monterdel - ingår i
VKM:Korsvägar 1 Zon D4
Källor - http
kulturarvsdata.se
Land - ursprung
Kongo-Brazzaville : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
Republic of the Congo
Världsdel - ursprung
Afrika
Världsdel, engelska - ursprung
Africa
Beskrivning
En skifferstensplatta, avlång, helt platt. Gråsvart i färgen. På ena sidan ett inristat ornament i rödbrunt i form av två cirklar, den ena placerad inom den andra. Innanför den innersta ringen ett kors eller kryss. På katalogkortet står det: "L. (751, Lolo, Mbenza, mbwetle ambungu, akunda (?)" /KB
Utställningstext, Korsvägar

Skiffersten med dikenga-kors. Den kan ha använts som en slags skylt och symbol för det rituella sällskapet Mbenza.

Enligt den kongolesiske evangelisten Lutete från Lolo var Mbenza en kult som verkade för att ”öppna livmodern för en riklig avkomma”—att kvinnor skulle föda många barn. Endast personer som var föräldrar kunde invigas i kulten och fick då bo avskilda i ett hus tillsammans med prästen. Där umgicks de med välvilliga naturandar (simbi), som fått materiell form i stenar hämtade från särskilda platser i naturen och som kunde välsigna dem med många barn.

Utställningstext, Korsvägar, eng
Slate with dikenga cross, which may have been used as a kind of sign and a symbol of the Mbenza ritual community. According to a Kongo evangelist named Lutete from Lolo, Mbenza was a cult that sought to “open the womb to copious offspring” – they wanted women to have many children. Only people who were parents could be initiated into the cult, after which they would be secluded in a house with the priest. There they communed with benevolent nature spirits (simbi), which had assumed material form in stones collected at particular natural sites, and which could bless them with many children.
Materialkategori
sten-mineral
Material - tillverkning
sten
Material, engelska - tillverkning
stone
Namn - insamlare
Laman, Karl Edvard (1867-03-18 - 1944-06-27), missionär
alt
Beskrivning
Svenska missionsförbundet, Karl Edvard Laman, missionär, språkforskare, f.18 mars 1867 i Norrbäcke skn, Kopparb. län, död 27 juni 1944 i Stjärnorps skn, Östergötl. län. [...] Åren 1888-89 genomgick han Sv. missionsförb:s missionsskola och for 1891 till Kongo, där han var missionär till1919. Efter sina första tre år i Kongo bedrev han språkstudier i kikongo i Hamburg för afrikanisten prof. C. Meinhof. Laman har bl.a. utgivit "Lärobok i kongospråket" (1912), "Grammar of the Kongo language" (s.å.), "The musical accent in the Kongo language"(1922), "An essay in Kongo phonology"(1928). Hans språkvetenskapliga arbete kulminerade i "Dictionnaire Kikongo-Français (avec une étude phonétique décrivant les dialects les plus impotants de la langue dite Kikongo", utg. av Institute Royal Colonial Belge i Bryssel (1936). Han gav även ut läroböcker på kikongo för missionsskolorna samt en bibelöversättning. Under sina sista fem år i Afrika fick han helt ägna sig åt studieresor i nedre Belgiska och Franska Kongo, varvid ett dussin dialekter upptecknades och bearbetades. L. har även hemfört värdefulla etnografiska och entomologiska samlingar, för vilka han 1907 erhöll Vet. akad:s Linnémedalj i guld. (ur Svenska män och kvinnor 4, 1948.) /US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Namn - förvärvat från
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1954
Längd
43 cm
Höjd
1,3 cm
Bredd
11 cm
Ursprungsdatabas
Etno
Klassifikation, OCM (bred)
Geografi och Natur (130)
Klassifikation, OCM (smal)
Mineralresurser (135)
Belongs to Samling
1954.01 :: Svenska Missionsförbundet, SMF

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.