logo

Carlotta - the museum database

1935.50.0811 :: thangka, bildrulle, thanka

Object description

Bildrulle, Östra Tibet, med gouachmåleri på bomullsväv med bård av blå sidendamast runt måleriet.

Måleriet föreställande Milarepa, buddistisk profet, sittande i mitten med böjt huvud och rosa gloria, med första delen av sitt liv i sekvenser runt om. Bården har utspridda motiv av svastikor, stilicerade berg och moln, och består av 6 delar; över (skarvad av två delar), under (skarvad av två delar) samt på bägge sidor av måleri. Närmast intill måleriet innebårder av två ihopsydda sidensatinband i rödgult resp. gult, med invikta kanter och nersydda med sneda hörn. Längs in mot måleri ligger en vit silkessnodd som är nersydd med silketråd och 1,5 cm emellan stygnen, igenom måleri och foder, samt ner i innersta satinbården. Gul silkesnodd även nersydd längs ytterbårdens sidor, sydd med silketråd ner i både bårdtyg och foder.

Längs nederkant av thangka och bård är fastsytt en rundstav av trä med guldknoppar i båda ändarna. Staven täcks till 3/4 av bårdtygets nederdel vilken sytts ihop med fodertyg bak längs staven. Bårdtyg och foder håller ner runt staven med stygngrupper med 4-5 cm mellanrum. Inuti överkant mellan bårdtyg och foder ligger en tunn trälist insydd med förstygnsrader 2,5 cm från överkanten.

Bildrullens bård är fodrad med tuskaftat bomullstyg i 5 delar. Måleriets baksida ligger fritt. Foder och bårdtyg ihopsytt enligt ovan. Bildrullen har ett förhänge av tunt tuskaftat sidentyg (japonne) med tryckt blommönster; guldgul botten med röda blommor och gröna blad. Ihopsydd av 4 delar; två vertikala våder, båda ihopsydda av två delar, med förstygnsrader. Stadkanter ute i båda yttersidorna. Dubbelt invikt nederkant uppsydd med förstygn och silkestråd. Förhänge, bårdtyg och foder är ihopsydda längs överkant med tät kastsöm.

Två uppknytningsband är fastsydda i överkantens högra del, gjorda av rosa sidendamast med drakmedaljonger, dubbelvikta och ihopsydda längs vänstra långsidorna med nederkanterna avslutade i en spets. Under överkantens ribba (ca 2,5 cm ner) och igenom alla lager tyg inklusive upphängningsbandet, går en silkessnodd med långa förstygn. Dessa används troligtvis tillsammans med upphängningsbandet vid uppfästning av förhänge (förhänget veckas upp och fästs genom att upphängningsbandet dras igenom det stora förstygnet och därigenom låser förhänget).

Object description
Thanka, tibetansk rullmålning, nr. 1 ur en serie om 19 thankas föreställande den tibetanske yogin och poeten Milarepas (Rje-btsun Mi-la-ras-pa) liv, från födelse till död. Milarepas levnadsöde finns nedtecknat av hans närmaste lärjungar, i berättelser som speglar hans liv fyllt av personliga umbäranden ledande honom in på vägen mot religiös insikt, vilken han i sin tur når genom tantriska, buddhistiska övningar och umbäranden. Milarepa utgör en av grundarna för den tibetanska Kagyu (Bka'-brgyud) sekten. Hans biografi finns sedan överförd i bildform, i den form av tibetanska thankas som utvecklades för att skildra olika betydande personers biografier. I den återges i kronologisk följd, från vänster nedre hörn till höger övre hörn, scener ur den aktuella personens liv.Originalversionen av denna serie skall finnas i Hemis klostret, ett Drukpa Kagyu kloster i Ladakh och målades på slutet av 1700-talet. Den serie som Etnografiska Museet äger målades sannolikt någon gång under 1800-talet och uppvisar drag av två östtibetanska måleriskolor; gadri och menri. Landskapsmåleriet, berg, moln, uppvisar klar kinesisk påverkan.
Inventarienummer
1935.50.0811
Inventarienummer, tidigare
H.811
Sakord
thangka; bildrulle; thanka
Namn - avbildad
Milarepa
Beskrivning
Milarepa [milar3pa], tibetanska Mi-la-ras-pa, 1040-1123, tibetansk poet och mystiker, tillsammans med sin lärare Marpa (1012-96) grundare av Kagyüpaskolan, känd för sina religiösa sånger (översatta till engelska av G.C.C. Chang: The Hundred Thousand Songs of Milarepa, 1-2, 1962). Det finns en mängd legender om M. Den mest kända biografin om honom är skriven av Tsang-nyön Heruka (1452-1507). Två versioner av den biografi som M:s lärjunge Rechung skrev finns översatta till svenska (1954 och 1986). (ur Nationalencyklopedin)
Region - ursprung
Tibet
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Världsdel - ursprung
Asien
Entré till samlingen
De tibetanska rullmålningar (thanka) som bär accessionsnumren 1935.50.0811 till 1935.50.0829 utgör en serie om 19 thankas föreställande den tibetanske yogin och poeten Jetsun Milarepas (Rje-btsun Mi-la-ras-pa) liv, från födelse till död (1052-1135). Den förvärvades den 14 februari 1930 i Peking av Gösta Montell för Sven Hedin under den senares sista stora expedition (1927-35). Serien, som uppgavs komma från ett av templen i Qingdynastins sommarhuvudstad Jehol/Chengde, kostade 36 Mexikanska Dollar att förvärva. Efter inköpet försågs den i Peking med nya textilramar. Milarepas levnadsöde finns nedtecknat av en av hans närmaste lärjungar, Rechungpa ((1083/4-1161), i en biografi, namthar (rNam.thar), som speglar hans liv fyllt av personliga umbäranden vilka leder honom in på vägen mot religiös insikt. Denna uppnår han genom att utnyttja buddhistiska – tantriska - tekniker; meditation, övningar och försakelser. Milarepa utgör en av grundarna för den tibetanska Kagyu (Bka'-brgyud) sekten. Hans biografi finns överförd till den form av tibetanska thankas som utvecklades för att skildra olika betydande personers biografier. I den återges i kronologisk ordning scener ur den aktuella personens liv. På duken läser man dem från vänster nedre hörn till höger övre hörn. Vad man anser vara originalversionen för denna serie finns i Hemis klostret, ett Drukpa Kagyu kloster i Ladakh och målades mot slutet av 1700-talet. Den serien följer Milarepas liv som det framställs i texten Mila Grubum ”Milarepas Etthundratusen sånger”. Den serie som Etnografiska Museet äger, överensstämmer i allt väsenligt, om än ej i alla detaljer eller i stil, med Hemis-versionen. Den målades sannolikt någon gång under 1800-talet och stilmässigt uppvisar den drag av två östtibetanska måleriskolor; gadri och menri. Serien är utomordentligt detaljerad och utförd med häpnadsväckande precision och konstfärdigehet . Landskapsmåleriet, som berg och moln, uppvisar klar kinesisk påverkan. (HWq 2011-08-26) Referenser: Bachhofer, Joss (Herausgeber): Verückte Weisheit Leben und Lehre Milarepas Edition Shangrila Haldenwang 1986 Chang, Garma C.C. (translated and annotated by): The Hundred Thousand Songs of Milarepa Vols. I-II The Oriental Studies Foundation/University Books New York 1962 Rhie, Marylin M. and Robert A.F. Thurman: Wisdom and Compassion The Sacred Art of Tibet Asian Art Museum of San Francisco and Tibet House & Harry N. Abrams, Inc., Publishers New York 1991 (pp. 242-5, 368-9) Schmid, Toni: The Cotton-Clad Mila The Tibetan Poet-Saints Life in Pictures Reports from the Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China under the Leadership of Dt. Sven Hedin Publication 36 Stockholm 1952 ;

<0x0a><0x0a>Denna tibetanska bildrulle (1935.50.0811), thanka, utgör den första i en serie om 19 thankas skildrande den tibetanska yogin och poeten Milarepas liv. Denna thanka visar Milarepa (”den i bomull klädde”) i centrum av målningen, sittande på en lotus, inramad av en halo, insvept i en vit, löst draperad klädnad. Bakgrunden utgörs av snöklädda berg ur vilka vattenfall störtar. Han är omgiven av de personligheter och gudomligheter som är närmast förknippade med den tibetanska linje och klostertradition, Kagyu (Bka'-brgyud), som han är en av grundarna av. Närmast ovan honom syns hans krävande och excentriske lärare Marpa Lotsawa, känd som ”Översättaren” (1012-1097) och en viktig förmedlare av buddhistiska texter till Tibet. Ovan honom, in sin tur, syns Dorje Chang (Vajradhara) det namn på ”ur-Buddhan” (Adi-Buddha) som används inom Kagyu-sekten. Han färg är djupt blå och han håller ett symboliskt vapen – en ”åskvigg” - dorje (vajra) i ena handen och en klocka, drilbu (ghanta) i den andra, armarna korsade över bröstet. På Vajradharas högra sida, nedan honom, ses den indiske yogin Tilopa (988-1069), som enligt traditionen skall ha instruerats av Vajradhara i den doktrin som skulle bli grundläggande för Kagyu-sekten. Tilopa betraktas som en av de 84 Mahasiddhas. Genom den djupa meditation han bemästrade förmådde han upphäva såväl tid som rum, varigenom han kunde erhålla instruktion av Vajradhara. Tilopa i sin tur överförde den sålunda erhållna doktrinen till Naropa (1016-1100), en annan indisk yogi av stor betydelse, en gång abbot för det betydande buddhistiska universitetet i Nalanda. Naropa ses nedan Vajradhara, på hans vänstra sida. Naropa var den främste av de lärare Marpa uppsökte under sina resor till buddhismens hemtrakter i norra Indien och Nepal, varunder han fick doktrinen förmedlad till sig.

Kagyu-sektens religiösa genealogi fortsätter nedan Milarepa. På hans högra sida ses Gampopa (1079-1153), den elev som institutionellt skulle föra sekten vidare. På hans högra sida ses hans andra betydande lärjunge, Rechungpa (1083/4-1161), som författande mästarens biografi, namthar (rNam.thar).

Under Milarepa återges gudinnan Tashi Tsering med sina fyra följeslagande gudinnor, de ”fem systrarna”, ridande på ett snölejon.

De första fem scenerna i Milarepas liv finns återgivna i målningens understa register. Längst ner till vänster ses hur hans moder, Nyangtsa Kargyen, bringar honom till världen. Ovan dem trakterar en lama en stor tempeltrumma. Till höger om denna scen ses en ensam budbärare ila iväg för att underrätta fadern, en scen som i sin tur återges i målningens nedre högra hörn. Ovanför den scenen kan man se hur fadern reser hem för att bese sin son. Den scenen, slutligen, finns i direkt anslutning till födelsescenen. Modern visar upp den gemensamma sonen. Fadern ger honom namnet Thöpaga. (Milarepa är ett namn han ges senare anspelande på den tunna bomullsdress han och de som kom att följa honom, ansåg helt tillräcklig, trots Tibets bittra klimat.) (HWq 2011-08-26)

Beskrivning

Bildrulle, Östra Tibet, med gouachmåleri på bomullsväv med bård av blå sidendamast runt måleriet.

Måleriet föreställande Milarepa, buddistisk profet, sittande i mitten med böjt huvud och rosa gloria, med första delen av sitt liv i sekvenser runt om. Bården har utspridda motiv av svastikor, stilicerade berg och moln, och består av 6 delar; över (skarvad av två delar), under (skarvad av två delar) samt på bägge sidor av måleri. Närmast intill måleriet innebårder av två ihopsydda sidensatinband i rödgult resp. gult, med invikta kanter och nersydda med sneda hörn. Längs in mot måleri ligger en vit silkessnodd som är nersydd med silketråd och 1,5 cm emellan stygnen, igenom måleri och foder, samt ner i innersta satinbården. Gul silkesnodd även nersydd längs ytterbårdens sidor, sydd med silketråd ner i både bårdtyg och foder.

Längs nederkant av thangka och bård är fastsytt en rundstav av trä med guldknoppar i båda ändarna. Staven täcks till 3/4 av bårdtygets nederdel vilken sytts ihop med fodertyg bak längs staven. Bårdtyg och foder håller ner runt staven med stygngrupper med 4-5 cm mellanrum. Inuti överkant mellan bårdtyg och foder ligger en tunn trälist insydd med förstygnsrader 2,5 cm från överkanten.

Bildrullens bård är fodrad med tuskaftat bomullstyg i 5 delar. Måleriets baksida ligger fritt. Foder och bårdtyg ihopsytt enligt ovan. Bildrullen har ett förhänge av tunt tuskaftat sidentyg (japonne) med tryckt blommönster; guldgul botten med röda blommor och gröna blad. Ihopsydd av 4 delar; två vertikala våder, båda ihopsydda av två delar, med förstygnsrader. Stadkanter ute i båda yttersidorna. Dubbelt invikt nederkant uppsydd med förstygn och silkestråd. Förhänge, bårdtyg och foder är ihopsydda längs överkant med tät kastsöm.

Två uppknytningsband är fastsydda i överkantens högra del, gjorda av rosa sidendamast med drakmedaljonger, dubbelvikta och ihopsydda längs vänstra långsidorna med nederkanterna avslutade i en spets. Under överkantens ribba (ca 2,5 cm ner) och igenom alla lager tyg inklusive upphängningsbandet, går en silkessnodd med långa förstygn. Dessa används troligtvis tillsammans med upphängningsbandet vid uppfästning av förhänge (förhänget veckas upp och fästs genom att upphängningsbandet dras igenom det stora förstygnet och därigenom låser förhänget).

; Thanka, tibetansk rullmålning, nr. 1 ur en serie om 19 thankas föreställande den tibetanske yogin och poeten Milarepas (Rje-btsun Mi-la-ras-pa) liv, från födelse till död. Milarepas levnadsöde finns nedtecknat av hans närmaste lärjungar, i berättelser som speglar hans liv fyllt av personliga umbäranden ledande honom in på vägen mot religiös insikt, vilken han i sin tur når genom tantriska, buddhistiska övningar och umbäranden. Milarepa utgör en av grundarna för den tibetanska Kagyu (Bka'-brgyud) sekten. Hans biografi finns sedan överförd i bildform, i den form av tibetanska thankas som utvecklades för att skildra olika betydande personers biografier. I den återges i kronologisk följd, från vänster nedre hörn till höger övre hörn, scener ur den aktuella personens liv.Originalversionen av denna serie skall finnas i Hemis klostret, ett Drukpa Kagyu kloster i Ladakh och målades på slutet av 1700-talet. Den serie som Etnografiska Museet äger målades sannolikt någon gång under 1800-talet och uppvisar drag av två östtibetanska måleriskolor; gadri och menri. Landskapsmåleriet, berg, moln, uppvisar klar kinesisk påverkan.
Publicerad text, engelska

Function: Tibetan paintings. Thangka are usually painted on cotton, sometimes on silk, and executed according to fixed iconometric rules, following written texts. The motives they depict are of different kinds, but almost exclusively in some way they relate to Buddha’s words, Buddhist cosmology and rituals, Buddhist history and biography, Buddhist (and sectarian) religious personalities and lineages. In a way one could say that they are visualised texts. Their role as “teaching aids”, not only for religious practitioners (monks and nuns) but also for lay people, could earlier be seen when wandering monks and nuns could recite religious texts/stories pointing to thangkas for their audience to better follow the story and grasping the instructions given. This thangka is the first one in a set of 19 thangkas, which provide a running account of the life of one of Tibet’s most famous and revered “saints-yogis”, Milarepa, the “cotton-clad” (1040-1123). The lower register of this thangka starts with his birth, seen in the left bottom corner and how his father is called home from the market to give his son a name, Töpaga. The upper register shows Milarepa sitting in an easy position on a lotus throne against a backdrop of ever higher mountains. He is surrounded by the lineage of the Tibetan Buddhist sect/order into which he had been initiated, Kagyu. The supreme Buddha, according to the Kagyu called Vajradhara, is seen at the top and it is dark blue in appearance. Below him are two important Indian masters who are considered direct ascendants to Milarepa in the order. Tilopa is signalled by a golden fish and Naropa is carrying a skull bowl (kapala). Between them, right above Milarepa’s head one can see his highly learned but also demanding master, Marpa. On each side of Milarepa the standing figures are his two principal pupils, to the right Rechungpa, who wrote his biography, namtar, and to the left Gampopa, who carried the lineage on. Below Milarepa there is a scene depicting some of those adversaries that Milarepa had to fight or debate with during his long journey to perfection; in this case the “five flesh-eating dakinis (female “sky-walkers”), Tseringma and her sisters.

Acquisition Acquired during the last of Sven Hedin’s expeditions (1927-35) by his ethnographer. Gösta Montell. Acquisition took place in Beijing on the 14th of February 1930. Export was cleared by the Chinese authorities.

Why this is a masterpiece

The set to which this particular thangka belongs, is a rare and complete example of narrative thangkas, furthermore depicting the biography of one of the Tibetan world’s most beloved personalities. It is exceptionally well painted and unusually well preserved. It does not only exemplify religious practices but is also replete with ethnographic detail contained in the countless scenes that make up the total life story of Milarepa.

History of the Object

The set of thangkas, to which the present one belongs, was acquired on the 14th of February 1930 in Beijing for the so-called Hedin-Bendix collection. That collection then belonged to the so-called Hedin Expedition which upon Sven Hedin’s death in a way became a part of the Sven Hedin Foundation before, like Hedin’s other archaeological and ethnographic collections, becoming the property of the Museum of Ethnography, Stockholm. The history before the acquisition in Beijing is not known. Most likely it was housed in a temple or monastery. Some thangkas show signs of having been exposed in such a milieu, but the overall condition of the set is so good that permanent exposure is unlikely. (Virtual Collection of Masterpieces, http://masterpieces.asemus.museum/Default.aspx)

Materialkategori
metall
Material - tillverkning
silke; bomull; pigment; trä
Material, engelska - tillverkning
wood; cotton
Teknik - tillverkning
vävt; tuskaft; bemålat; damast; satin; tryckt
Händelse - var närvarande vid
Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
alt
Beskrivning

Mellan 1927 och 1935 ledde Hedin den svensk-kinesiska expeditionen till Centralasien. Vid Hedins tidigare expeditioner hade han varit ensam västerlänning, medan han nu var ledare för ett vandrande universitet som bestod av ett stort antal svenska och kinesiska vetenskapsmän, däribland arkeologer, botaniker och etnografer. Bland de svenska deltagarna fanns Georg Söderbom, Folke Bergman, David A:son Hummel, August Larson (hertig Larson) och Gösta Montell.

Mellan 1927 och 1928 var expeditionen finansierad av Lufthansa och hade flera tyska deltagare. Den skulle göra en allsidig utforskning av de centralasiatiska ökenområdenas naturförhållanden och geografi och Lufthansa hade som villkor att expeditionen skulle undersöka möjliga platser för mellanlandningar på den planerade flyglinjen Berlin-Peking-Shanghai. När militärguvernören i Sinkiang förbjöd flygningar över sitt område tog finansieringen slut. Hedin lyckades dock få finansiering från den svenska riksdagen och privatpersoner, vilket gjorde att expeditionen kunde fortsätta mellan 1929 och 1933, efter förhandlingar med den nye makthavaren i Nanking, Chiang Kai-shek. Stora delar av Inre Mongoliet, Nanshan, Tsaidam, Tarimbäckenet, Tian Shan och nordvästra Tibet utforskades. Ett mycket omfattande material samlades in, en noggrann kartering utfördes och Centralasiens klimatologi klarlades.

Mellan 1933 och 1935 finansierades expeditionen av den kinesiska regeringen, med uppdraget att vid sidan av de vetenskapliga undersökningarna studera möjligheten att bygga bilvägar längs de urgamla karavanlederna i Sinkiang. Denna farofyllda färd har Hedin skildrat i trilogien Stora hästens flykt (1935), Sidenvägen (1936) och Den vandrande sjön (1937).

Den stora mängden forskningsresultat publicerades mellan 1937 och 1992 i skriftserien Reports from the scientific expedition to the north-western provinces of China under leadership of Dr. Sven Hedin. (Wikipedia 2015-03-10)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Thankas - pilotprojekt
Beskrivning
Pilotprojekt. Rulla upp och studera thankas, framför allt från Sven Hedins samling.
Namn - förvärvat från
Hedin, Sven Anders (1865-02-19 - 1952-11-26), författare, geograf, upptäcktsresande
alt
Beskrivning

Forskningsresande, geograf, författare. Fil.dr.

H. blev adlad 1902.

Efter att ha tagit en doktorsgrad i Halle (1892) genomförde H. tre egna expeditioner i Centralasien (1893-97, 1899-1902, 1905-09). H. gjorde 1916 en färd till Mellanöstern och 1923 en jordenruntresa.

År 1927 återvände H. till Centralasien för att på uppdrag av Lufthansa undersöka flygrutter och etablera affärskontakter mellan Europa och Fjärran Östern. Han stannade, med korta avbrott, till 1935 som chef för en serie expeditioner och forskningsföretag.

Åren 1933-35 undersökte H. på kinesiska regeringens uppdrag möjligheten att bygga bilvägar längs de gamla karavanlederna genom Gobiöknen.

Expeditionerna 1927-35, som var de vetenskapligt mest produktiva, var tidiga prov på mångvetenskapligt multinationellt fältarbete.

Den vetenskapliga publikationsserien från Hedinexpeditionen är beräknad att omfatta cirka 50 volymer.

H. har även författat många reseskildringar.

En stor tillgång har H. haft i sin talang som tecknare i detta sammanhang. H. ritade tusentals kartor och teckningar och hopbragte stora samlingar av geologiskt och etnografiskt material.

H. var ledamot av såväl Svenska Akademien (från 1913) som Vetenskapsakademien och mottog hedersdoktorat från univ. som Oxford, Cambridge och Harvard. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, kulturarvsdata.se, kulturarvsdata.se, www.geni.com, libris.kb.se, collections.smvk.se, collection.britishmuseum.org, collections.smvk.se, commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1935
Höjd
156,5 cm; 83,5 cm [måleri]
Bredd
82,5 cm; 55,5 cm [måleri]
Källor
Se större konserveringsrapport
Utlånat
Vandringsutställningen "Wisdom & Compassion" till Bonn, Tyskland, Barcelona, Spanien samt tre orter i Japan under ett och ett halvt års tid fram till augusti 1997. Föremålen deltog i ytterligare en vandringsutställning januari - augusti 1998 till Taiwan, tre olika orter och utställningslokaler. Lars-Erik Barkman från Folkens Museum var med vid samtliga upp- och nertagningar.; Arbetets museum, Norrköping, 21/8 - 15/10 2000
Utlån - tidigare
1996.0002
Tidpunkt - öppnad/start
1996
Utställning - lån
Wisdom and Compassion
1998.0001, Tibet House
Tidpunkt - öppnad/start
1998
2000.0001, Arbetets museum
Tidpunkt - öppnad/start
2000
2011.0004, Museum Rietberg, Zürich
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2011-09-25
Utställning - lån
Mysticism - Longing for the Absolute
Sökord
vcm; Google Art; IDP
Ursprungsdatabas
Textil
Konserveringsbehov - Lista
mindre skador
Tillståndsbedömning

Måleriet har flera vertikala bristningar, mindre nertill i mitt och ute i vänster nederhörn, samt mitt upptill och lite längre ner till höger. En större horisontell bristning på mitt till höger samt en mindre upptill till höger och flera horisontella småbristningar nertill i mitt och till vänster. Visst färgbortfall på toppar av bristningar. Lång period av hängade förvaring har även skapat vertikala skador/deformationer.

Två stygn mellan måleri, snodd och innerbård har brustit i överkanten till vänster. Här är väven i innerbårderna deformerad efter uthängning, och här finns även en fläck. Hela överkanten har en stor fuktfläck på bården. Söm delvis öppen vid snodd nere runt stav i båda sidorna.

Förhänget har flera småhål vid överkanten; två till vänster om vänster upphängningsband, samt ett till höger om höger upphängningsband. Två småbristningar eller deformationer efter gammal söm upptill utanför båda upphängningsband. Förhängets nederkant är veckad.

Vänstra upphängningsbandet är missfärgat/fläckat upptill. Framsidan av banden är blekta.

Fodret har hängt ut sig i en säck över måleriet samt under måleriet.

Se även skisser med skador.

Tillståndsbedömning - Lista
torr; smuts; fläckar; blekt
Konserveringsåtgärd - Utförd

Thangkan dammsögs och monterades på träfanérskiva klädd med syrafri kartong vilken sedan täcktes med olika lager urtvättade tyger. Där nedre rundstaven skulle ligga skars en skåra ut ur skiva och kartong för rundstaven att vila i vid utställning och transport. Skivan täcktes först med vit velvetin (bomullsflanell), sedan byggdes kant upp av bordsfilt formklippt och nersydd mot velvetin med form efter thangka-kanten så att denna ska vila nere innanför kanterna. Över formkant av bordsfilt lades bomullsväv som syddes ner. Överst kläddes skivan med linneväv som spändes och häftades fast längs baksidans kant med kardborreband. Det senare för att använda vid fastsättande av säkringsvävar under transporter. Alla tyglager syddes ner vid utskuren skåra och nedanför formklippt kant.

Thangkan monterades sedan med en plexilist (5mm tjock, 50 mm bred) fastskruvad precis under övre trälisten på thangkan. Plexilisten hade två små distansklossar av plexi under listen ute i kanterna för att inte klämma åt thangkabården för mycket. Dessutom färgades ett bomullsflanell tyg in i lämplig blå kulör och lades emellan thangkan och plexilisten. Thangkan lades nersänkt innanför bordsfiltkanten och rundstaven placerades sedan nere i skåran och fastsattes i skivan genom plaströr trädd på fisklina av nylon vilka lades runt rundstav och sedan ner i två hål genom skivan där den knöts fast, innanför metallknopparna i båda ändarna på rundstaven.

; Isolerad i samband med insektsangrepp i textilmagasinen våren 1995 förutom under nedan beskrivna utlåneperioder. Inga insekter funna på föremålet. (011010/KP)
Konserveringsåtgärd - Lista
insektssanerad
Hanteringsanvisningar
Liggande.; Se utfört arbete. Hantering o transport: Thangkan hanteras enbart med skivan. Vid utställning ska den stå med minimum 55 cm lutning i nederkant. Vid transport läggs den i specialtillverkad transportlåda (se skiss i konserveringsfil) på en transportskiva med försänkning exakt efter skivans mått. Inför transport säkras thangkan: Tunt japanpapper läggs över måleriet. Vit bomullsväv med kardborreband utefter långsidorna sträcks och läggs över och fästs med hjälp av kardborrebandet på kanterna på baksidan av skivan. Skyddsgardinen och uppkrytningsbanden rullas ut slätt och syrafritt papper läggs slätt över. Oblekta bomullsväv med kardborreband i kortsidorna sträcks och läggs över thangkan och fästs med hjälp av kardborrebandet på kanterna på baksidan av skivan. Extra oblekta bomullsväv läggs överst.
foto_dok_dia
många
foto_kons_efter_dia
flertal
foto_kons_fore_dia
flertal
foto_kons_under_dia
flertal
Namn - konservering
Petersson, Kerstin
Belongs to Samling
1935.50 :: Hedin-Bendix-samlingen