logo

Carlotta - the museum database

bild

Ulff, Friedrich Wilhelm :: distriktschef

Object description

Friedrich Wilhelm Ulff, bror till Gustaf Ulff. Utbildade sig vid handelsinstitut i Antwerpen. Lämnade Europa 7 januari 1885 för Kongostaten (Pagels 1887). Distriktschef i Belgiska Kongo, Först som "agent commercial" i Manyanga och i Vivi. Sedermera chef d´administration des produits de Congo. Död i Kongo på inspektionsresa, i malaria 1895 (enl. meddelande av kommendör C. E. Ulff).

Det finns en Friedrich Wilhelm Ulff som var född 1857 men som sades vara död 1896 i Sverige. Samma person?

Son till Carl Reinhold Ulff och Eva Gustava Clason. Bror till Louise Ulff; Carl Edvard Ulff; Emilia Ulff och Gustaf Ulff. (www.geni.com, läst 2017-05-29)

Visat namn
Ulff, Friedrich Wilhelm
Annat namn
Ulff, Fredrik Vilhelm; Ulff, Frédéric
Tidpunkt - födelse
1857 [?]
Tidpunkt - död
1895 [?]
Land - verksamhet
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Friedrich Wilhelm Ulff, bror till Gustaf Ulff. Utbildade sig vid handelsinstitut i Antwerpen. Lämnade Europa 7 januari 1885 för Kongostaten (Pagels 1887). Distriktschef i Belgiska Kongo, Först som "agent commercial" i Manyanga och i Vivi. Sedermera chef d´administration des produits de Congo. Död i Kongo på inspektionsresa, i malaria 1895 (enl. meddelande av kommendör C. E. Ulff).

Det finns en Friedrich Wilhelm Ulff som var född 1857 men som sades vara död 1896 i Sverige. Samma person?

Son till Carl Reinhold Ulff och Eva Gustava Clason. Bror till Louise Ulff; Carl Edvard Ulff; Emilia Ulff och Gustaf Ulff. (www.geni.com, läst 2017-05-29)

Personefternamn
Ulff
Personförnamn
Friedrich; Wilhelm
Persontitel
distriktschef
Referens - källa
Pagels, Georg (red.) (1887). Anteckningar af och om svenska Kongofarare: föredrag och uppsatser. Stockholm: Norstedt
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org
Källor - http
www.geni.com; commons.wikimedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - syskon
Ulff, Carl Edward (1856-05-16 - 1942-04-28), kommendör
alt
Beskrivning

Carl Edward Ulff, född 16 maj 1856, Hedemora, död 28 april 1942, kommendör. Deltog i Vanadis Världsomsegling.

Son till Carl Reinhold Ulff och Eva Gustafva Clason, bror till Louise (Luis), Emilia, Fredrik (Friedrich Wilhelm) (Wikipedia 2016, Louise Ulff) och Gustaf. Gift med Valborg Eger, far till Sven Gustav Carlsson Ulff; Ingeborg Wilhelmine Ulff; Carl Erik Carlsson Ulff och Tore Wilhelm Carlsson Ulff (www.geni.com, 2016-02-09)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
runeberg.org, www.geni.com
Ulff, Gustaf (1851-04-25 - 1939-01-13), marinintendent
Beskrivning
Carl Gustaf Ulff, född 1851. Förste marinintendent. Bror till Friedrich Wilhelm, Carl Edvard, Louise och Emma. Gift 1883 med skådespelerskan Gurli Åberg (född 1843) (Wikipedia, Gurli Åberg, 2016-02-09)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.geni.com

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.