logo

Carlotta - the museum database

bild

Victoria av Baden

Object description
Svensk drottning från 1907, dotter till storhertig Fredrik I av Baden, dotterdotter till kejsar Vilhelm I. V. förmäldes 1881 med den svenske kronprinsen Gustaf (V) och fick med honom sönerna Gustaf (VI) Adolf, Wilhelm och Erik. Hennes politiska intresse och tyskt konservativa samhällssyn fick betydelse för makens bedömningar. V. var länge verksam med välgörenhet. P.g.a. sviktande hälsa framlevde hon sina sista år i Rom, där hon avled.
Visat namn
Victoria av Baden
Libris-id - samma som
99808
Objekt, externt - samma som
LSH:Victoria av Baden
Källor - http
kulturarvsdata.se
Tidpunkt - födelse
1862
Tidpunkt - död
1930
Beskrivning
Svensk drottning från 1907, dotter till storhertig Fredrik I av Baden, dotterdotter till kejsar Vilhelm I. V. förmäldes 1881 med den svenske kronprinsen Gustaf (V) och fick med honom sönerna Gustaf (VI) Adolf, Wilhelm och Erik. Hennes politiska intresse och tyskt konservativa samhällssyn fick betydelse för makens bedömningar. V. var länge verksam med välgörenhet. P.g.a. sviktande hälsa framlevde hon sina sista år i Rom, där hon avled.
Personefternamn
Bernadotte
Personförnamn
Victoria
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se; commons.wikimedia.org; kulturarvsdata.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org