logo

Carlotta - the museum database

bild

1909.10.0001 :: båt, åra

Object description
Båt (A) med tillhörande åror (B och C). (generalkatalogen)
Inventarienummer
1909.10.0001
Delar
A-C
Sakord
båt; åra
Specialbenämning
dalca; dalka
Sakord, engelska
boat; oar
Region - ursprung
Eldslandet
Land - ursprung
Chile : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
Chile
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Geografiskt namn - annat
America; Sydamerika; South America
Beskrivning
Båt (A) med tillhörande åror (B och C). (generalkatalogen)
Materialkategori
trä
Händelse - var närvarande vid
Samlingsbesök. Dalca. 2018-07-04
Beskrivning
Gabriel Zegers, Universidad Pointificada de Chile, Santiago, och Benjamin Caceres, Museo Natural Rio Seco, Punta Arenas studerade föremål relaterade till användningen av skog i södra Chile.
Svenska Magalhãesexpeditionen (1907-1909)
Beskrivning
Den svenska Magalhãesexpeditionen 1907-09 leddes av Carl Skottsberg. Övriga delatagare var Thore Halle, Albert Pagels och Percy Quensel. Man undersökte bland annat Falklandsöarna, Patagonien, Eldslandet och Juan Fernández-öarna.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - insamlare
Skottsberg, Carl (1880 - 1963), botaniker, professor
alt
Beskrivning

Carl skottsberg, född 1 december 1880 i Karlshamn, död 1963, botanist, forskningsresande. Fil.dr 1907, docent i botanik 1907-20 i Uppsala och konservator vid botaniska museet 1909-14. Uppdrag att göra en plan för den botaniska trädgården i Göteborg, utsågs 1919 till dess prefekt och erhöll samma år professors namn.

Skottsberg har företagit vidsträckta forsknings- och insamlingsresor. Han deltog i den av Otto Nordenskiöld ledda svenska sydpolsexpeditionen 1901-03 och var ledare för den botanisk-geologiska svenska Magellansexpeditionen (till Patagonien, Eldslandet, Falklandsöarna, Sydgeorgien, Chiloé och Juan Fernandezöarna)1907-09 samt för den zoologisk-botaniska sv. Pacificexpeditionen till Juan Fernandezöarna, Påskön och Chile 1916-17.

Han var gift med Inga och far till Ann-Mari (Adi).

Invald i Vet. och vitt samh. 1919 (sekr 1924-37, o Vetenskapsakademien 1931 (preses 1949-50, v. preses från 1951). /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, people.wku.edu, collections.smvk.se, sok.riksarkivet.se, www.ub.gu.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1909
Bildarkivnummer - exemplifieras av
bild-1909.10.0001-exempel
alt
Referens - källa
Skottsberg, Carl (1909). Båtfärder och vildmarksridter: minnen från en forskningsfärd genom Patagonien och Eldslandet. Stockholm: Geber
alt
Källor - http
www.archive.org, libris.kb.se
Skottsberg, Carl (1911). The wilds of Patagonia: a narrative of the Swedish expedition to Patagonien, Tierra del Fuego and the Falkland Islands in 1907-1909. London: Edward Arnold
alt
Källor - http
archive.org, libris.kb.se
Skottsberg, Carl (1913). Observations on the Natives of the Patagonian Channel Region. American Anthropologist 15, pp. 578–616
Källor - http
archive.org
Utställning - tidigare
Båthuset
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1958 [?]
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
SH1
Belongs to Samling
1909.10 :: Skottsberg, Carl