logo

Carlotta - the museum database

Utställning af arkeologiska och etnografiska samlingar från Centralamerika :: 1900-11-12

Object description
Utställningen visade föremål från Central-Amerika samt ingeniör Åke Sjögrens donation av Benin-bronser till Etnografiska Riksmuseet.
Utställningsnamn
Utställning af arkeologiska och etnografiska samlingar från Centralamerika
Tidpunkt - öppnad/start
1900-11-12
Plats
Konstakademien, Stockholm
Beskrivning
Utställningen visade föremål från Central-Amerika samt ingeniör Åke Sjögrens donation av Benin-bronser till Etnografiska Riksmuseet.
Fotodokumentation ja/nej
ja
Eget material ja/nej
ja
Namn - ansvarig
Stolpe, Hjalmar (1841 - 1905), arkeolog, etnograf, intendent
alt
Beskrivning

Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. från 1903 till 1905. S. lyckades år 1900 få de etnografiska samlingarna vid Riksmus. erkända som en självständig avd. och förordnades år 1900 till föreståndare där. Grundade Etnografiska Museet i Stockholm och var banbrytare på ornamentstudiets område. Utgav 1890-91 det banbrytande verket "Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik".

S. gjorde naturhistoriska och arkeologiska studier på Björkö, Birka

fr o m 1871. Grävningarna fortsatte 1873-81. Mera tillfälligt 1888-90 och 1895. Omkring 1.100 gravar samt ett parti av "svarta jorden" undersöktes, varjämte gravfälten delvis kartlades 1888-89.

Åren 1881-82 och 1893 undersökte han de berömda båtgravarna vid Vendels kyrka i Uppland och 1891-92 stenålderlämningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö vid Gotland.

S. använde tidigt fototekniken och framstår som Sveriges förste store stilbildande fältarkeolog.

Deltog som etnograf i fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85, varifrån han hemförde 7.500 föremål. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Namn - samarbete med
Kungliga Akademien för de fria konsterna
alt
Beskrivning

Konstakademien har sedan 1775 legat i Konstakademiens hus på Fredsgatan 12, Stockholm. Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter. I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Konstakademien har också stora samlingar konst som speglar de gångna 260 åren i måleri och skulptur, i första hand av akademiens egna ledamöter. Där ingår också teckningar, grafik och arkitekturritningar framför allt från skolans undervisning, samt en berömd samling antika gipser och ett omfattande arkiv.

Fram till 1977-78 var Konstakademien huvudman för Konsthögskolan. Genom högskolereformen skiljdes då skolan från akademien och är sedan dess en självständig högskola med säte på Skeppsholmen i Stockholm sedan 1995. Kvar i akademihuset finns den årliga elevutställningen i månadsskiftet maj-juni. Akademiens bibliotek används också som elevbibliotek för Konsthögskolan.

Konstakademien ansvarade en gång också - fast i betydligt blygsammare skala - för den stipendiering och bidragsgivning till bildkonstnärer som nu bedrivs av Sveriges bildkonstnärsfond inom Konstnärsnämnden. Denna verksamhet har numera flyttat tillbaka till akademihuset på Fredsgatan.

Idag, i början av 2000-talet, kan man sammanfatta Konstakademiens roll som som en fri och oberoende verksamhet, där konstnärer och arkitekter i obruten kontinuitet sedan 1730-talet verkar för att konsten och arkitekturen skall få den roll och det stöd som behövs för att dessa områden ska leva och berika det svenska samhället.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.konstakademien.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Katalogtitel
Utställning af Arkeologiska och Etnografiska samlingar från Central-Amerika i K. Akademien för de fria konsterna med förord av Hjalmar Stolpe
Utställningstyp
tillfällig utställning