logo

Carlotta - the museum database

bild

0004 :: Allmänna Etnografiska Utställningen 1878 79

Object description

Allmänna Etnografiska utställningen 1878-79, uppdelad på geografiska områden.

1-118, Kina och Japan

119-135, Asien, skilda trakter

136-154, Främre Indien

155-165, Bortre Indien

166-186, Malayiska arkipelagen

187-217, Oceanien

218-239, Afrika

240-265, Amerika

266-268, Skilda trakter

Bildsamlingsnummer
0004
Samlingsnamn
Allmänna Etnografiska Utställningen 1878 79
Fotodatum f o m
1878
Fotodatum t o m
1879
Namn - fotograf
Lindberg, Carl Fredrik (1830-07-29 - 1893-07-11), fotograf, konstnär, tecknare
Beskrivning
Carl Fredrik Lindberg, född 29 juli 1830, Närke (Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865, Förra delen. A - L), död 11 juli 1893, tecknare och fotograf. Han var tecknare vid Kungliga Vitterhetsakademien 19.3.1867–11.7.1893 (www.vitterhetsakad.se, 2015). Han tog bilder av föremål i Allmänna etnografiska utställningen 1878-1879 som publicerades med texter av Hjalmar Stolpe 1881. Gift med Augusta Lindgren (collection.nationalmuseum.se, 2015). Han lär ha varit morbror till Oscar Ekholm, fotografen som Stolpe tog med på Vanadis världsomsegling.
Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
62.88.129.39, www.vitterhetsakad.se, collection.nationalmuseum.se
Sammanhör med
Röd låda med foton märkt 00.32.495
Världsdel - fotograferad i
Afrika; Asien; Nordamerika; Oceanien
Omfattning
268
Land - ursprung
Indien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Japan : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Amerika
Beskrivning

Allmänna Etnografiska utställningen 1878-79, uppdelad på geografiska områden.

1-118, Kina och Japan

119-135, Asien, skilda trakter

136-154, Främre Indien

155-165, Bortre Indien

166-186, Malayiska arkipelagen

187-217, Oceanien

218-239, Afrika

240-265, Amerika

266-268, Skilda trakter

Namn - förvärvat från
Stolpe, Hjalmar (1841 - 1905), arkeolog, etnograf, intendent
alt
Beskrivning

Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. från 1903 till 1905. S. lyckades år 1900 få de etnografiska samlingarna vid Riksmus. erkända som en självständig avd. och förordnades år 1900 till föreståndare där. Grundade Etnografiska Museet i Stockholm och var banbrytare på ornamentstudiets område. Utgav 1890-91 det banbrytande verket "Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik".

S. gjorde naturhistoriska och arkeologiska studier på Björkö, Birka

fr o m 1871. Grävningarna fortsatte 1873-81. Mera tillfälligt 1888-90 och 1895. Omkring 1.100 gravar samt ett parti av "svarta jorden" undersöktes, varjämte gravfälten delvis kartlades 1888-89.

Åren 1881-82 och 1893 undersökte han de berömda båtgravarna vid Vendels kyrka i Uppland och 1891-92 stenålderlämningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö vid Gotland.

S. använde tidigt fototekniken och framstår som Sveriges förste store stilbildande fältarkeolog.

Deltog som etnograf i fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85, varifrån han hemförde 7.500 föremål. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Referens - källa
Stolpe, Hjalmar (1879). Den allmänna etnografiska utställningen. D. 1, Etnografisk öfversigt : 1879. Stockholm
alt
Källor - http
libris.kb.se, runeberg.org
Stolpe, Hjalmar (1879). Den allmänna etnografiska utställningen. D. 2, Specialförteckning : 1879. Stockholm
alt
Källor - http
libris.kb.se, runeberg.org
Stolpe, Hjalmar (1881). Exposition ethnographique de Stockholn 1878-1879: Photographies par C.F.Lindberg. Texte par Hjalmar Stolpe. Stockholm
Källor - http
libris.kb.se
Anmärkning
Det behöver klargöras om det är samma bilder i samling 0004 som finns i röda boxen 1900.32.0495 (dvs "Stolpe, Hjalmar (1881). Exposition ethnographique de Stockholn 1878-1879: Photographies par C.F.Lindberg. Texte par Hjalmar Stolpe. Stockholm"). Om det inte är samma bilder, är ändå alla bilder tagna av Lindberg?

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.