logo

Carlotta - the museum database

0307.d.0022.b :: tempelpyramider, fornlämningar, ruiner

Object description
Från Dr. S.Linnés expedition till Mexiko 1932.
Bildarkivnummer
0307.d.0022.b
Motivord
tempelpyramider; fornlämningar; ruiner
Fotodatum
1932
Namn - fotograf
Linné, Sigvald (1899-04-14 - 1986-12-23), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Han var gift med Margareta som också deltog i flera utgrävningar.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Mediabärare
s/v; svartvit påsikt
Världsdel - fotograferad i
Nordamerika
Region - fotograferad i
Estado de Oaxaca; Oaxaca
Ort - fotograferad i
Monte Alban; Monte Albán
Land - fotograferad i
Mexiko : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Mexico; Amerika
Beskrivning
Från Dr. S.Linnés expedition till Mexiko 1932.
Publicerad text
Det centrala ruinområdet från norr. Fotoant.Linné.
Händelse - var närvarande vid
Första svenska mexikoexpeditionen (1932)
alt
Beskrivning
Utgrävningar i Teotihuacan, Mexiko, med Sigvald Linné 1932. Deltagare vid utgrävningarna var Margareta Linné, bröderna Porfiric och Viviano Reyes, Thomas Mendoza och Joaquin Oliva.Initiativet till expeditionen kom från Sveriges minister i Mexiko, envoyé C. G. G. Anderberg. Avresan gjordes 14 januari. 21 februari anlände Linné till Vera Cruz. Hans fru Margareta kom två månader senare. De reste hem 26 augusti från Vera Cruz och anlände till Göteborg 26 oktober.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor
Linné: Strövtåg genom Mexikos forntid, Ymer 1934, H1 fig 19.
Referens - publicerad i
Linné, Sigvald (1934) Strövtåg genom Mexicos forntid. arkeologiska studier och grävningar som Wahlbersstipendiat i Mexico 1932. Ymer, H. 1.
Källor - http
libris.kb.se
Källor - http
commons.wikimedia.org
Belongs to Bildsamling
0307 :: Linné - Mexiko