logo

Carlotta - the museum database

UKÖM/Kempe :: Kempe, Carl - Ulricehamns Konst & Östasiatiska Museum

Object description

Det etnografiska materialet på Ulricehamns konst- o. Östasiatiska Museum består av c:a 1600 föremål i "The Carl Kempe Collection" ­ en stor keramisk samling samt en samling kinesiskt guld och silver.

Den keramiska samlingen omfattar föremål från 2.800 f.kr. till början av 1900-talet. Där ingår vardagsföremål, gravgods och delvis ovanliga kejserliga varor .

Guld och silver samlingen omfattar tidsepoken 600 f.Kr. ­ c:a 1800 e.Kr.

Se "Kinesiskt Guld och Silver i Carl Kempe-samlingen" för mer information.

ANDRA SAMLINGAR INOM LÄNET:

I Västra Götaland finns det etnografiskt material på; länsmuseet Västra Götalands Museum i Skara, på Regions Museet Västra Götaland och Vänermuseet i Vänersborg, och på Ulricehamns konst- och östasiatiska museum i Ulricehamn. Enstaka föremål finns på Falbygdens museum i Falköping, Textilmuseet i Borås och på Nårunga Missionshistoriska museum i Vårgårda.

  • Data elements
Extern identitet
UKÖM/Kempe
Samlingsnamn
Kempe, Carl - Ulricehamns Konst & Östasiatiska Museum
Omfattning
C:a sextontusen föremål
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Asien
Beskrivning

Det etnografiska materialet på Ulricehamns konst- o. Östasiatiska Museum består av c:a 1600 föremål i "The Carl Kempe Collection" ­ en stor keramisk samling samt en samling kinesiskt guld och silver.

Den keramiska samlingen omfattar föremål från 2.800 f.kr. till början av 1900-talet. Där ingår vardagsföremål, gravgods och delvis ovanliga kejserliga varor .

Guld och silver samlingen omfattar tidsepoken 600 f.Kr. ­ c:a 1800 e.Kr.

Se "Kinesiskt Guld och Silver i Carl Kempe-samlingen" för mer information.

ANDRA SAMLINGAR INOM LÄNET:

I Västra Götaland finns det etnografiskt material på; länsmuseet Västra Götalands Museum i Skara, på Regions Museet Västra Götaland och Vänermuseet i Vänersborg, och på Ulricehamns konst- och östasiatiska museum i Ulricehamn. Enstaka föremål finns på Falbygdens museum i Falköping, Textilmuseet i Borås och på Nårunga Missionshistoriska museum i Vårgårda.

Namn - ägare
Ulricehamns Konst & Östasiatiska Museum
Beskrivning

Vi vill härmed meddela att alla ingående delar i våra samlingar har försålts.

På grund av renoveringsbehov av Stationshuset i Ulricehamn fattade vi under hösten 2007 beslut om att, bl a på grund av försäkringsmässiga skäl, lägga hela den utställda samlingen på museet i förråd under renoveringstiden. En mindre del av samlingarna lånades i samband med detta ut till europeiska samlare att eventuellt ställas ut i deras regi. Under den period som vi hade delar av samlingarna utlånade fick vi genom en europeisk mäklare bud om försäljning av hela vår samling, vilket sedan lett fram till att vi försålt samlingarna.

Anledningarna till ovanstående är flera. Främst ser vi fram emot möjligheten att nyttja det gamla Stationshuset i Ulricehamn till andra ändamål samt att vi ser det positivt att samlingarna återvänt till sin ursprungliga del av världen.

Weland Stål AB

2008-04-02 (www.ostasiatmuseum.com, 2010-04-16)

Förvärvsomständigheter - i fält
Samlingen förvärvades av Dr Carl Kempe under åren 1925-1950, som ville skapa en referenssamling.
Förvärvsomständigheter - till museet
Inköp
Datum - förvärv i fält
1925-1950
Namn - förvärvat från
Kempe, Carl
alt
Beskrivning
Carl Kempe, direktör, Ekolsund.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, www.becken.se, kulturarvsdata.se, www.ekolsund.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1997
Källor
"Kinesiskt Guld och Silver i Carl Kempe-samlingen". Ulricehamns konst- och Östasiatiska Museum. 1999.
OWC - ursprung
AF1; AF2; AF9