logo

Carlotta - the museum database

bild

Mao Zedong

Object description

Mao Zedong [mawtsətuɧ], äldre transkription Mao Tse-tung, 1893–1976, kinesisk politiker. Mao Zedong var en av grundarna av Kinas kommunistiska parti (KKP) 1921. Han inledde samarbete med nationalistpartiet Guomindang, men efter brytningen mellan de båda partierna engagerade han bönder för att bedriva gerillakrigföring. Sedan KKP av Chiang Kai-shek tvingats ut på den långa marschen 1935 fick Mao Zedong en ledande position i partiet, vilken befästes under åren 1937–47 då KKP var lokaliserat till Yan'an.

När Folkrepubliken Kina grundades 1949 blev Mao Zedong landets ledare. Under sin tid vid makten låg han bakom det stora språnget och kulturrevolutionen och utmanövrerade dem som var eller ansågs vara konkurrenter i KKP. Jämför maoism. – Gift med Jiang Qing från 1939. (2009-07-03 Nationalencyklopedin,

Kort http://www.ne.se/kort/mao-zedong)

Visat namn
Mao Zedong
Libris-id - samma som
74212
Annat namn
Mao Tse-tung
Tidpunkt - födelse
1893-12-26
Tidpunkt - död
1976-09-09
Land - verksamhet
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Asien
Beskrivning

Mao Zedong [mawtsətuɧ], äldre transkription Mao Tse-tung, 1893–1976, kinesisk politiker. Mao Zedong var en av grundarna av Kinas kommunistiska parti (KKP) 1921. Han inledde samarbete med nationalistpartiet Guomindang, men efter brytningen mellan de båda partierna engagerade han bönder för att bedriva gerillakrigföring. Sedan KKP av Chiang Kai-shek tvingats ut på den långa marschen 1935 fick Mao Zedong en ledande position i partiet, vilken befästes under åren 1937–47 då KKP var lokaliserat till Yan'an.

När Folkrepubliken Kina grundades 1949 blev Mao Zedong landets ledare. Under sin tid vid makten låg han bakom det stora språnget och kulturrevolutionen och utmanövrerade dem som var eller ansågs vara konkurrenter i KKP. Jämför maoism. – Gift med Jiang Qing från 1939. (2009-07-03 Nationalencyklopedin,

Kort http://www.ne.se/kort/mao-zedong)

Källor
Citatboken "Maos lilla röda"
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.