logo

Carlotta - the museum database

Schreeb, Wilhelm von :: ingenjör

Object description
Wilhelm von Schreeb har arbetat för Televerkets konsultfirma SWEDTEL med övervakning av installation av ett modern telenät. Han har skänkt 180 digitaliserade bilder, ursprungligen dia från Nordyemen (sedan 1990 del av Yemen) 1980.
 1. Thumbnail
  Name:
  Schreeb, Wilhelm von
  Identity:
  0913
  Location:
  Asien, Jemen, Nordyemen
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  berg, hus, minaret
  Identity:
  0913.0001
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  hus, stenmur
  Identity:
  0913.0002
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  åsna, flicka, gränd
  Identity:
  0913.0003
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  husfasad
  Identity:
  0913.0004
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  husfasad
  Identity:
  0913.0005
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  hus, terrasser
  Identity:
  0913.0006
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  husfasad
  Identity:
  0913.0007
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  familj, grönsaker
  Identity:
  0913.0008
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  djurhuvud, kött
  Identity:
  0913.0009
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  gränd
  Identity:
  0913.0010
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  bebis, husfasad, mor, väggmattor
  Identity:
  0913.0011
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  rum, väggmattor
  Identity:
  0913.0012
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, väggmattor
  Identity:
  0913.0013
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  hus, kulle
  Identity:
  0913.0014
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  ruiner
  Identity:
  0913.0015
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  ruiner
  Identity:
  0913.0016
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 18. Thumbnail
  bild
  Identity:
  0913.0017
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  minaret
  Identity:
  0913.0018
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  minaret
  Identity:
  0913.0019
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  kupol, uppifrånvy
  Identity:
  0913.0020
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkader, moské
  Identity:
  0913.0021
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkader
  Identity:
  0913.0022
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkader, utsmyckningar
  Identity:
  0913.0023
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  ruintak, utsmyckningar, vägg
  Identity:
  0913.0024
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  takutsmyckningar
  Identity:
  0913.0025
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  takdekorationer
  Identity:
  0913.0026
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  murbruk, sarkofag
  Identity:
  0913.0027
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  reliefskrift, takdekorationer
  Identity:
  0913.0028
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  fästning, ruin
  Identity:
  0913.0029
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  fästning, ruin
  Identity:
  0913.0030
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  reservoarer
  Identity:
  0913.0031
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  ruin
  Identity:
  0913.0032
  Location:
  Asien, Dhofar-dhi-bain, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  bil, gata, män
  Identity:
  0913.0033
  Location:
  Asien, Jemen, Marib, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  berg, landskap
  Identity:
  0913.0034
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  klippberg
  Identity:
  0913.0035
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  mur, odlingar
  Identity:
  0913.0036
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  behållare, silver
  Identity:
  0913.0037
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  silver, smycke
  Identity:
  0913.0038
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  får, herdinna
  Identity:
  0913.0039
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  åsna, stadsgata
  Identity:
  0913.0040
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  kameler, kor, man
  Identity:
  0913.0041
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  åsna, kameler
  Identity:
  0913.0042
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  åsna, hovar
  Identity:
  0913.0043
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  matfat
  Identity:
  0913.0044
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  matfat
  Identity:
  0913.0045
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  knivar, mansgrupp
  Identity:
  0913.0046
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  knivar, knivslida, mansgrupp
  Identity:
  0913.0047
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  khat, man, porträtt
  Identity:
  0913.0048
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  khat, vattenpipa
  Identity:
  0913.0049
  Location:
  Amran, Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  khat, vattenpipa
  Identity:
  0913.0050
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  fästning
  Identity:
  0913.0051
  Location:
  Asien, Hajjah, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  husfasad, utsmyckningar
  Identity:
  0913.0052
  Location:
  Asien, Hajjah, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  kniv, man, slaktdjur
  Identity:
  0913.0053
  Location:
  Asien, Hajjah, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  hus, kulle, terrasser
  Identity:
  0913.0054
  Location:
  Asien, Hajjah, Jemen, Nordjemen, Nordyemen
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  villa
  Identity:
  0913.0055
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen, Sana
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  villa
  Identity:
  0913.0056
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen, Sana
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  fönster, fönstermålning
  Identity:
  0913.0057
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen, Sana
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  flicka, gata
  Identity:
  0913.0058
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen, Sana
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  klubba, män, sten
  Identity:
  0913.0059
  Location:
  Asien, Jemen, Nordjemen, Nordyemen, Sana
  Time:
  1980
  Person:
  Schreeb, Wilhelm von