logo

Carlotta - the museum database

0919 :: Carlberg, Eric

Object description
Svenska gendarmeriet i Persien 1911-1915. Skioptikon, avsedda för visning/föredrag, enligt uppgift knutna till major Eric Carlberg som var befälhavare för det persiska gendarmeriet i Kazvin under ovanstående period. Bättre versioner av motiven finns att tillgå i Riksarkivet och i Krigsarkivet. Ann O Ehrnstén har forskat på området.
  • Data elements
Bildsamlingsnummer
0919
Samlingsnamn
Carlberg, Eric
Fotodatum f o m
1900 [?]
Fotodatum t o m
1915
Namn - fotograf
Carlberg, Eric (1880-04-05 - 1963-08-14), major
alt
Beskrivning
Eric Carlberg var major och svensk befälhavare i Persien 1911-1915. Han var även idrottsman och deltog i fyra olympiska spel, 1906,1908, 1912 och 1924. Han hade en tvillingbror, Gustav Vilhelm Carlberg.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.sok.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Fototyp
skioptikon
Världsdel - fotograferad i
Asien
Omfattning
138
Land - ursprung
Iran : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Region - fotograferad i
Persien
Ort - fotograferad i
Kazvin
Beskrivning
Svenska gendarmeriet i Persien 1911-1915. Skioptikon, avsedda för visning/föredrag, enligt uppgift knutna till major Eric Carlberg som var befälhavare för det persiska gendarmeriet i Kazvin under ovanstående period. Bättre versioner av motiven finns att tillgå i Riksarkivet och i Krigsarkivet. Ann O Ehrnstén har forskat på området.
Förvärvsomständigheter - i fält
Eric Carlberg är själv fotograf i vissa fall, andra bilder är tagna av kollegor eller inköpta.
Förvärvsomständigheter - till museet
Kom till museet via en okänd givare, påstås ha hittats vid en vindsröjning i Stockholm.
Namn - insamlare
Carlberg, Eric (1880-04-05 - 1963-08-14), major
alt
Beskrivning
Eric Carlberg var major och svensk befälhavare i Persien 1911-1915. Han var även idrottsman och deltog i fyra olympiska spel, 1906,1908, 1912 och 1924. Han hade en tvillingbror, Gustav Vilhelm Carlberg.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.sok.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Namn - förvärvat från
Okänd
Källor - http
www.wikidata.org, collections.smvk.se
Datum - förvärv till museet
1993-11-26