logo

Carlotta - the museum database

bild

Lenin, Vladimir :: politiker,marxistisk teoretiker, grundare av leninismen

Object description

Vladimir Lenin, född i Gorki, ledare för bolsjevikpartiet och kom efter oktoberrevolutionen att bli ordförande i Folkkommissariernas råd (Sovnarkom) i Ryska SFSR 1917-1924, som tillsammans med tre andra sovjetrepubliker bildade en socialistisk union 1922; Sovjetunionen.

Mellan åren 1919 till 1920 ökade antalet inspärrade i arbetsläger och koncentrationsläger från 16 000 till 70 000 personer. År 1918 skapas de första koncentrationslägren för att där hålla vilka regimen ansåg som sina fiender. På initiativ av Lenin, Trotskij och Dzerzjinskij togs första stegen att återupprätta de så kallade "katorgas" som använts under Tsarryssland mot politiska fångar och brottslingar, där man dömdes till straffarbete. I Sovjetryssland benämnde man systemet GULAG. (wikipedia, nationalencyklopedin)

  • Namn - avbildad (2)

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.