logo

Carlotta - the museum database

0120 :: Rosen, Eric von

Bildsamlingsnummer
0120
Samlingsnamn
Rosen, Eric von
Namn - fotograf
Rosen, Eric von (1879 - 1948), forskningsresande, greve
alt
Beskrivning

Eric von Rosen, född 1879, död 1948, greve, forskningsresande, etnograf.

Resa till Lappland 1900 med Henric Horn af Åminne. R. deltog i Chaco-Cordillera- expeditionen 1901-02, gjorde en längre resa till Vita Nilen 1909 samt organiserade Svenska Rhodesia-Kongo-expeditionen 1911-12, då han bl. a. i nuv. Zambia dokumenterade ett dittills okänt träskfolk, som han kallade "batwa". De bodde på gungflyen i Bangveolo-sjön. Från denna exp. hemförde R. och skänkte till Riksmuseet c:a 1.000 etnografiska föremål och en mindre men representativ dubblettsaml. till Göteborgs Museum. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se, collections.smvk.se, commons.wikimedia.org, collection.britishmuseum.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - fotograferad i
Afrika; Amerika
Omfattning
72
Geografiskt namn - annat
Sydamerika
Namn - förvärvat från
Rosen, Eric von (1879 - 1948), forskningsresande, greve
alt
Beskrivning

Eric von Rosen, född 1879, död 1948, greve, forskningsresande, etnograf.

Resa till Lappland 1900 med Henric Horn af Åminne. R. deltog i Chaco-Cordillera- expeditionen 1901-02, gjorde en längre resa till Vita Nilen 1909 samt organiserade Svenska Rhodesia-Kongo-expeditionen 1911-12, då han bl. a. i nuv. Zambia dokumenterade ett dittills okänt träskfolk, som han kallade "batwa". De bodde på gungflyen i Bangveolo-sjön. Från denna exp. hemförde R. och skänkte till Riksmuseet c:a 1.000 etnografiska föremål och en mindre men representativ dubblettsaml. till Göteborgs Museum. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se, collections.smvk.se, commons.wikimedia.org, collection.britishmuseum.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1923