logo

Carlotta - the museum database

bild

1905.18.0285 :: frukt

Object description
"Atite". Begagnas vid fästan av pilspetsar. N.Britannien SA:LOM 0 ö ARLA.. 286 325
Inventarienummer
1905.18.0285
Sakord
frukt
Sakord, engelska
fruit
Land - ursprung
Papua Nya Guinea : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Oceanien
Geografiskt namn - annat
Melanesien; New Britain; Nya Britannien; Papua New Guinea; Melanesia
Beskrivning
"Atite". Begagnas vid fästan av pilspetsar. N.Britannien SA:LOM 0 ö ARLA.. 286 325 [ocr]
Namn - förvärvat från
Stolpe, Hjalmar (1841 - 1905), arkeolog, etnograf, intendent
alt
Beskrivning

Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. från 1903 till 1905. S. lyckades år 1900 få de etnografiska samlingarna vid Riksmus. erkända som en självständig avd. och förordnades år 1900 till föreståndare där. Grundade Etnografiska Museet i Stockholm och var banbrytare på ornamentstudiets område. Utgav 1890-91 det banbrytande verket "Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik".

S. gjorde naturhistoriska och arkeologiska studier på Björkö, Birka

fr o m 1871. Grävningarna fortsatte 1873-81. Mera tillfälligt 1888-90 och 1895. Omkring 1.100 gravar samt ett parti av "svarta jorden" undersöktes, varjämte gravfälten delvis kartlades 1888-89.

Åren 1881-82 och 1893 undersökte han de berömda båtgravarna vid Vendels kyrka i Uppland och 1891-92 stenålderlämningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö vid Gotland.

S. använde tidigt fototekniken och framstår som Sveriges förste store stilbildande fältarkeolog.

Deltog som etnograf i fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85, varifrån han hemförde 7.500 föremål. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - förvärv till museet
1905
Belongs to Samling
1905.18 :: Stolpe, Hjalmar