logo

Carlotta - the museum database

bild

1887_08_v1_v37/File_07022 [ocr] :: generalkatalog

Object description
Boksida ur Etnografiska museets generalkatalog.
  • Data elements
Arkivdokument
1887_08_v1_v37/File_07022 [ocr]
Sakord
generalkatalog
Inventarienummer - Beskriver
1887.08.0941 kalebass, kärl, kruka, mumie [del av, tatuerat], textil
alt
Beskrivning
.Ett ben samt 4 armar målade eller tatuerad (mumie (Orig.kat.'nr. V.21. 10) kMPOIRAPqrgi [ocr],

Minst två, möjligen tre individer. Tatuerade.

°3 höger, 2 vänster (armar ocn händer) är 3 individer.

°1 höger skulderblad (scapula)

°1 lös phalang (hand)

°1 ben (femur, tibia, fibula och pedis (fot).

MIND alltså 3. Inget utesluter att det kan röra sig om flera individer, då skinnrester etc försvårar jmf.

Mats Pettersson, osteoarkeolog

Anteckning:

"Mumiedelar från Ancon. Har varit målade med blå "kausticerande" färg."

Uppgift enligt originalkatalog:

"Ett ben samt 4 armar målade med eller tatuerad (mumie) . (orig.kat.nr. V.21.10). Ancon Peru."

1887.08.0942 kärl
alt
Beskrivning
Obs. Kokkärlet möjligen förväxlat vid urröjning av den monter, vari fyndet låg; vid samma tillfälle har antagligen 2 synålar av brons, hörande till detta fynd förkommit. Urröjningen verkställd av betjäningen vid Etnografiska. Saml. 1 utan min vetskap. Uj. $ e [ocr]
Delobjektnummer - Beskriver
1887.08.0941.B
1887.08.0941.C
alt
Beskrivning
Mycket skadat och ihopsorvat gult tuskaftvävt skärp med gula varptrådar av ull och naturfärgade bomullstrådar i inslagen. Bredd 18 cm, hopsorvat. [Textil]
1887.08.0941.D
Beskrivning
Ett mycket nedbrutet tuskaftvävt yllefragment. Väskfragment enligt katalog. [Textil]
1887.08.0941.E
alt
Text i dokument
- 181 - 1887.8. V.21.- 18f7,,g. 903'3 941b. Kalebass-skål (Orig.kat. nr. V.21. 10b) Aticdt?prm 9034 941c Gult skärp. mycket skadat (Orig.kat. nr. V.21. 10c) Peru Öds 941d Fragment av väska (Orig.kat. nr. V.21. 10d) Peru 9636 R 941e Ett stor kokkärl med två öron, botten bch ena sidan defekta. (Orig.kat. nr. V.21. 10e) Ancdn. Peru 9037 942a Ett simpelt lerkärl, handtaget bortbrutet. (Orig.kat. nr. V.21. 11a) Anc6n. Peru [ocr]
Beskrivning
Boksida ur Etnografiska museets generalkatalog.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.