logo

Carlotta - the museum database

Ålin, Berner :: missionär

Object description

Andreas Berner Ålin, född 1888-07-04 i Alnö, Västernorrlands län, död 12 februari 1949, Kongo, missionär.

Före Ålin blev missionär arbetade han på sågverk. Berner genomgick bibelkurser 1907 och 1908 och studerade vid Missionsskolan 1913-1917. Han genomgick språkstudier i Paris 1922-1923. 1907-1908 var Ålin evangelist i Medelpad och 1908-1909 i Östergötland. Han var resepredikant i Medelpads ungdomsförbund 1910 och vikarierade som predikant i Haparanda hösten 1911 och sommaren 1912 samt predikade i Ångermanland 1912-1913. Ålin blev avskild i Stockholm 1917 och avreste till Kongo för första gången 1917. Under första perioden där, som varade till och med februari 1921, var Ålin stationerad i Mukimbungu, Brazzaville, Indo, Mossendjo. Han grundade missionstationen i Mossendjo.

1920-01-10 gifte sig Berner med Judit (Judith) vid Indo, Sibiti. Berners andra period som missionär varade juni 1923- nov 1926 i Loubetsi och Musana. Tredje perioden, 1929-1934 var Ålin stationerad i Loubetsi. Fjärde perioden varade 1936-1943 och den femte 1946-1949. Berner Ålin avled i Loubetsi, Kongo 1949-02-12. (sok.riksarkivet.se, läst 2017-07-03). De var verksamma vid missionsstationen Zanaga.

Visat namn
Ålin, Berner
Annat namn
Åhlin, Berner; Ållin, B.
Tidpunkt - födelse
1888-07-04
Tidpunkt - död
1949-02-12
Land - verksamhet
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Socken - ursprung
Alnö : Medelpad : Sverige : Europa
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Kongo
Beskrivning

Andreas Berner Ålin, född 1888-07-04 i Alnö, Västernorrlands län, död 12 februari 1949, Kongo, missionär.

Före Ålin blev missionär arbetade han på sågverk. Berner genomgick bibelkurser 1907 och 1908 och studerade vid Missionsskolan 1913-1917. Han genomgick språkstudier i Paris 1922-1923. 1907-1908 var Ålin evangelist i Medelpad och 1908-1909 i Östergötland. Han var resepredikant i Medelpads ungdomsförbund 1910 och vikarierade som predikant i Haparanda hösten 1911 och sommaren 1912 samt predikade i Ångermanland 1912-1913. Ålin blev avskild i Stockholm 1917 och avreste till Kongo för första gången 1917. Under första perioden där, som varade till och med februari 1921, var Ålin stationerad i Mukimbungu, Brazzaville, Indo, Mossendjo. Han grundade missionstationen i Mossendjo.

1920-01-10 gifte sig Berner med Judit (Judith) vid Indo, Sibiti. Berners andra period som missionär varade juni 1923- nov 1926 i Loubetsi och Musana. Tredje perioden, 1929-1934 var Ålin stationerad i Loubetsi. Fjärde perioden varade 1936-1943 och den femte 1946-1949. Berner Ålin avled i Loubetsi, Kongo 1949-02-12. (sok.riksarkivet.se, läst 2017-07-03). De var verksamma vid missionsstationen Zanaga.

Personefternamn
Åhlin; Ållin
Personförnamn
Berner
Persontitel
missionär
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - gift med
Ålin, Judith (1889-02-28 - 19), missionär
Beskrivning

Judit Maria Ålin (född Bengtsson) född 1889-02-28 i Vireda, Jönköpings län, död 19??, missionär.

Före missionärsutbildningen arbetade Judit Ålin som privatsköterska. Ålin studerade vid Elsa Borgs 1908-1909, och missionsskolan 1914-1916. Hon tog sjuksköterskeexamen vid Linköpings lasarett 1912. Före sin missionärsutbildning predikade hon i söndagsskolan och bland sjuka och fattiga i Vireda. Judit Ålin var missionär från 1916 till och med 1958 och gjorde totalt sex resor till Kongo. Hon arbetade i Kongo som sjuksköterska och var med och anlade missionsstation i Mossendjo med Bertil Ålin. Judit arbetade bland annat på missionsstationerna i Kingoyi, Indo, Massendsjo, Musana, Loubetsi och Kolo.

Hon var gift med Berner Åhlin. Verksam vid missionsstationen Zanaga, Kongo.

Berner och Judith Ålin fick fyra barn: Berner, Berit, Astrid och Per Anders. Astrid verkade som missionär i Kongo. (sok.riksarkivet.se, läst 2017-07-03)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org