logo

Carlotta - the museum database

bild

R03 :: Slevar, silar, skopor, skedar

Object description

Vid tiden för David Hummels resa till Drakanadalen hängde allehanda mässingsföremål i rader ovanför kökets eldstad. Där fanns slevar att ösa upp mat med, eller att hälla upp vatten, mjölk eller te med. Där fanns små slevar att fräsa chili i, eller att bära glöd i och en sked för att sleva upp mjölet med.

Tebbu-tibetanerna bor i dalgångarna norr och söder om Yangtze flodens nordligaste biflöde, Bailong Jiang. I norr separerar Min Shan bergens mer än 5000 meter höga toppar deras skogbevuxna dalar från det nästan trädlösa landskapet kring Gula floden.

Högst upp i Bailong Jiangs dalgång är man nära det tibetanska höglandet. Tebbu tibetanerna lever huvudsakligen av djurhållning - jakar, hästar, får och getter. Längre ner möter man kinesisk befolkning och tebbu tibetaner som är jordbrukare.

Drakanadalens befolkning lever i en övergångszon och kombinerar jordbruk nere i dalen med djurhållning uppe i bergen. Kulturellt befinner man sig i gränslandet mellan kinesisk och tibetansk kultur och det märks bland föremålen i David Hummels samling.

Monterdel
R03
Magasinet - id
R03
Titel
Slevar, silar, skopor, skedar
Titel, engelska
Sieves, Scoops, Spoons
Beskrivning

Vid tiden för David Hummels resa till Drakanadalen hängde allehanda mässingsföremål i rader ovanför kökets eldstad. Där fanns slevar att ösa upp mat med, eller att hälla upp vatten, mjölk eller te med. Där fanns små slevar att fräsa chili i, eller att bära glöd i och en sked för att sleva upp mjölet med.

Tebbu-tibetanerna bor i dalgångarna norr och söder om Yangtze flodens nordligaste biflöde, Bailong Jiang. I norr separerar Min Shan bergens mer än 5000 meter höga toppar deras skogbevuxna dalar från det nästan trädlösa landskapet kring Gula floden.

Högst upp i Bailong Jiangs dalgång är man nära det tibetanska höglandet. Tebbu tibetanerna lever huvudsakligen av djurhållning - jakar, hästar, får och getter. Längre ner möter man kinesisk befolkning och tebbu tibetaner som är jordbrukare.

Drakanadalens befolkning lever i en övergångszon och kombinerar jordbruk nere i dalen med djurhållning uppe i bergen. Kulturellt befinner man sig i gränslandet mellan kinesisk och tibetansk kultur och det märks bland föremålen i David Hummels samling.

Beskrivning - engelska

At the time of David Hummel's trip to the Drakana Valley, all kinds of brass artefacts hung in rows above the kitchen fireplace. There were ladles to scoop up food with or pour water, milk, or tea. There were small ladles to fry chilli or carry embers in, and a spoon to dole out flour.

The Tebbu Tibetans live in the long valleys north and south of the Yangtze River's northernmost tributary, Bailong Jiang. In the north, the over 5,000 meter-high peaks of the Min Shan Mountains separate their wooded valleys from the almost treeless landscape of the Yellow River.

At the top of the Bailong Jiang valley, you are close to the Tibetan highlands, and Tebbu Tibetans live mainly from livestock – yaks, horses, sheep and goats. Further down, you find a Chinese population and Tebbu Tibetans that are farmers.

The Drakana valley's population live in a transitional zone and combine agriculture down in the valley with animal husbandry up in the mountains. Culturally, they exist in the borderlands between Chinese and Tibetan culture, and this is observable in the artefacts from David Hummel's collection.

Belongs to Del av utställning
Magasinet - R :: Tillbaka till drakanadalen