logo

Carlotta - the museum database

bild

U02 :: Visualiserade texter – den tibetanska gudavärlden

Object description

Sven Hedin kom tidigt i sin karriär i kontakt med den nordliga, tibetanska buddhismen, för vilken han uppenbarligen hyste sympatier. Under hans sista stora expedition 1927-35 hade han flera medarbetare som fick ägna sig åt att studera och dokumentera buddhismens materiella kultur. Ett sammanhållande projekt var att skaffa ett par kopior av tempel, fullt utrusta dem och visa upp dem för den västerländska publiken. Det ledde till en omfattande insamling av buddhistiska föremål.

Ett av de största förvärven Hedin gjorde i Beijing var köpet av den ryske postmästaren Gomboevs samling av buddhistiska skulpturer. I den ingick en uppsättning av statyer, drivna i koppar, försedda med alla de attribut och målade i alla de färger som de buddhistiska texterna föreskriver. De ger gudomliga väsen ur den rika tibetanska gudavärlden en synlig form, och stöder därmed läsandet av texter. Där finns gudomligheter ur den förbuddhistiska världen, kända eller mindre kända buddhistiska gudar och gudinnor vid sidan om förmedlare av den buddhistiska läran.

Monterdel
U02
Magasinet - id
U02
Titel
Visualiserade texter – den tibetanska gudavärlden
Titel, engelska
Visualised Texts – The Tibetan Pantheon
Beskrivning

Sven Hedin kom tidigt i sin karriär i kontakt med den nordliga, tibetanska buddhismen, för vilken han uppenbarligen hyste sympatier. Under hans sista stora expedition 1927-35 hade han flera medarbetare som fick ägna sig åt att studera och dokumentera buddhismens materiella kultur. Ett sammanhållande projekt var att skaffa ett par kopior av tempel, fullt utrusta dem och visa upp dem för den västerländska publiken. Det ledde till en omfattande insamling av buddhistiska föremål.

Ett av de största förvärven Hedin gjorde i Beijing var köpet av den ryske postmästaren Gomboevs samling av buddhistiska skulpturer. I den ingick en uppsättning av statyer, drivna i koppar, försedda med alla de attribut och målade i alla de färger som de buddhistiska texterna föreskriver. De ger gudomliga väsen ur den rika tibetanska gudavärlden en synlig form, och stöder därmed läsandet av texter. Där finns gudomligheter ur den förbuddhistiska världen, kända eller mindre kända buddhistiska gudar och gudinnor vid sidan om förmedlare av den buddhistiska läran.

Beskrivning - engelska

Early in his career, Sven Hedin came into contact with the northern, Tibetan Buddhism, with which he obviously sympathised. During his last large expedition of 1927-35, he had several colleagues who were able to devote themselves to studying and documenting Buddhism's material culture. A shared project was to obtain two or three copies of the temple, fully furnish them, and display them for a Western audience. This led to an extensive collection of Buddhist artefacts.

One of the largest acquisitions Hedin made in Beijing was the purchase of the Russian-postmaster Gomboev's collection of Buddhist sculptures. Within it was a set of statues, chased in copper, equipped with all the attributes and painted in all the colours that the Buddhist texts prescribe. They give the divine beings from the rich Tibetan pantheon a visible form, and thus support the reading of texts. There are deities from the pre-Buddhist world and more or less well known Buddhist gods and goddesses, besides conveyers of the Buddhist faith.

Belongs to Del av utställning
Magasinet - U :: En insamling - ett lagarbete