logo

Carlotta - the museum database

bild

Vegaexpeditionen (1878-1880) :: expedition

Object description
Vegaexpeditionen 1878-1880 under ledning av Adolf Erik Nordenskiöld var den första expeditionen som fann och genomseglade hela Nordostpassagen, en redan i mitten på 1700-talet förmodad sjöväg mellan Europa och Asien genom Norra ishavet. Kantad av strapatsrika äventyr och problem avslutades den dock lyckligt och expeditionen anses vara bland de främsta svenska vetenskapliga framgångarna. (wikipedia, 2013-10-29)
Visat namn
Vegaexpeditionen (1878-1880)
SMVK-VKM - samma som
2203999
Verksamhet
expedition
Tidpunkt - öppnad/start
1878
Tidpunkt - stängd/slut
1880
Region - verksamhet
Sibirien
Land - verksamhet
Japan : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Ryssland : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
Vegaexpeditionen 1878-1880 under ledning av Adolf Erik Nordenskiöld var den första expeditionen som fann och genomseglade hela Nordostpassagen, en redan i mitten på 1700-talet förmodad sjöväg mellan Europa och Asien genom Norra ishavet. Kantad av strapatsrika äventyr och problem avslutades den dock lyckligt och expeditionen anses vara bland de främsta svenska vetenskapliga framgångarna. (wikipedia, 2013-10-29)
Referens - källa
Krupnik, Igor; Schultz, Martin (2020) Saga of the Vega expedition's Chukchi collection, 1878–2020. ASC newsletter. Nr. 27, 2020, s. 51-55
alt
Källor - http
repository.si.edu, libris.kb.se
Nordenskiöld, Adolf Erik (1880). Vegas färd kring Asien och Europa: jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust. D. 1.
Källor - http
libris.kb.se, litteraturbanken.se
Nordenskiöld, Adolf Erik (1881). The voyage of the Vega round Asia and Europe with a historical review of previous journeys along the north coast of the old world. Translated by Alexander Leslie. With five steel portraits, numerous maps, and illustr. Vol. 2. London
Källor - http
libris.kb.se, archive.org
Nordenskiöld, Adolf Erik (1881). Vegas färd kring Asien och Europa: jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust. D. 2.
Källor - http
libris.kb.se, litteraturbanken.se
Källor - http
sv.wikipedia.org; www.filmarkivet.se; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org