logo

Carlotta - the museum database

bild

0306.0011

Object description
De mäktiga ruerna i Palenque. Publ. i tidskriften "Jorden Runt", december 1931. Ant. av dr. Linné: Parti av ruinerna i Palenque, staten Chiapas i sydöstra Mexico. Staden kan betraktas som gamla rikets konstnärliga centrum. Tornet i bakgrunden var troligen observatioium. Palenque, som ännu icke fullständigt uforskats, rode ha sträckt sig över ett område uppgående till 25 kvkm. (katalogkort)
Bildarkivnummer
0306.0011
Fotodatum f o m
1890
Fotodatum t o m
1891
Namn - fotograf
Maudslay, Alfred, P (1850-03-18 - 1931-01-22), arkeolog, etnograf
Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Mediabärare
svartvit påsikt
Land - fotograferad i
Mexiko : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
De mäktiga ruerna i Palenque. Publ. i tidskriften "Jorden Runt", december 1931. Ant. av dr. Linné: Parti av ruinerna i Palenque, staten Chiapas i sydöstra Mexico. Staden kan betraktas som gamla rikets konstnärliga centrum. Tornet i bakgrunden var troligen observatioium. Palenque, som ännu icke fullständigt uforskats, rode ha sträckt sig över ett område uppgående till 25 kvkm. (katalogkort)
Namn - förvärvat från
Linné, Sigvald (1899-04-14 - 1986-12-23), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Han var gift med Margareta som också deltog i flera utgrävningar.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Belongs to Bildsamling
0306 :: Linné

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.