logo

Carlotta - the museum database

bild

1115.0127 :: personal

Object description
På plats i museet finns kursdeltagare och lärare från Bäckedals folkhögskolas hantverkslinjer som demonstrerar hantverk. Bilder från aktiviteter i verkstan och besök i magasinet.
  • Data elements
Bildarkivnummer
1115.0127
Motivord
personal
Namn - avbildad
Dahlström, Maria
alt
Beskrivning
Maria Dahlström, föremålsantikvarie vid Världskulturmuseerna.
Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se
Etnografiska museet, Stockholm
alt
Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se
Fotodatum
2014-06-25
Namn - fotograf
Westling, Rose-Marie
alt
Beskrivning
Anställd vid Bevarandeenheten från 2006 till 2015. Fotograferade stora delar av Etnografiska museets samlingar men även Medelhavsmuseet och Östasiatiska museets samlingar.
Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se, collections.smvk.se
Världsdel - fotograferad i
Europa
Ort - fotograferad i
Stockholm
Land - fotograferad i
Sverige : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
På plats i museet finns kursdeltagare och lärare från Bäckedals folkhögskolas hantverkslinjer som demonstrerar hantverk. Bilder från aktiviteter i verkstan och besök i magasinet.
Sökord
hantverk; studiebesök; föremål; titta; studera; undersöka; betrakta; lack; visa
Belongs to Bildsamling
1115 :: 2014, Etnografiska museet

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.