logo

Carlotta - the museum database

bild

Expedition till Grönland (1870-1871) :: expedition

Object description
Adolf Nordenskiöld åkte till Grönland 1870. Expeditionen gjordes med Sven Berggren (Wikipedia 2014), Per Öberg (www.filipstadsbergslag.com) och Theodor Nordström och bekostades av Oscar Dickson. (Svenskt biografiskt handlexikon / II:201). Ett syfte var att studera och skaffa slädhundar. Detta var en förberedelse för den kommande expeditionen till Spetsbergen, den så kallade Svenska polarexpeditionen 1872-73. Han kom dock fram till att hundar inte skulle vara lämpliga för expeditionen. Under expeditionen fann man även en stor järnmeteorit som nu finns på Naturhistoriska Riksmuseet. År 1871 var Fredrik von Otter chef på kanonbåten Ingegerd med befäl över briggen Gladan på dessa fartygs expeditioner till Baffinbukten för att från Discoön vid Grönlands västkust hämta den så kallade Nordenskiöldska järnmeteoriten på cirka 25 ton. (Wikipedia 2014). Med här var Theodor Magnus Fries och Josua Lindahl.
Visat namn
Expedition till Grönland (1870-1871)
SMVK-VKM - samma som
2506614
Verksamhet
expedition
Tidpunkt - öppnad/start
1870
Tidpunkt - stängd/slut
1871
Land - verksamhet
Grönland : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
Adolf Nordenskiöld åkte till Grönland 1870. Expeditionen gjordes med Sven Berggren (Wikipedia 2014), Per Öberg (www.filipstadsbergslag.com) och Theodor Nordström och bekostades av Oscar Dickson. (Svenskt biografiskt handlexikon / II:201). Ett syfte var att studera och skaffa slädhundar. Detta var en förberedelse för den kommande expeditionen till Spetsbergen, den så kallade Svenska polarexpeditionen 1872-73. Han kom dock fram till att hundar inte skulle vara lämpliga för expeditionen. Under expeditionen fann man även en stor järnmeteorit som nu finns på Naturhistoriska Riksmuseet. År 1871 var Fredrik von Otter chef på kanonbåten Ingegerd med befäl över briggen Gladan på dessa fartygs expeditioner till Baffinbukten för att från Discoön vid Grönlands västkust hämta den så kallade Nordenskiöldska järnmeteoriten på cirka 25 ton. (Wikipedia 2014). Med här var Theodor Magnus Fries och Josua Lindahl.
Referens - källa
Hofberg, Herman (1906). Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. Ny uppl. Stockholm: Bonnier
Källor - http
runeberg.org, libris.kb.se
Nordenskiöld, Adolf Erik (1871). Redogörelse för en expedition till Grönland 1870. Med fyra planscher.. Stockholm: Norstedt
Källor - http
libris.kb.se, gallica.bnf.fr
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
www.filipstadsbergslag.com; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org