logo

Carlotta - the museum database

bild

1935.50.4633 :: modell

Object description
Modell av Gyllene templet/paviljongen, Patala, Jehol (dvs Putuo Zongcheng-templet i Chengde, tidigare Jehol). Exakt modell utförd på arkitekt W. H. Liangs verkstäder 1932 i Peking. En tidigare modell fanns, det var H.2000 (1935.50.2000). Den modellen kom först till Sverige från Kina 1931. Sedan skickades den till Chicago. Denna modell gjordes i Kina och kom till Sverige och Etnografiska museet 1932/1933 (Årsberättelse 1934). Denna modell har också en taktäckning som stämmer överens med originaltempel i Jehol/Chengde. Den första modellen (H.2000) hade ett annat tak.
Inventarienummer
1935.50.4633
Inventarienummer, tidigare
H.4633
Sakord
modell
Motivord
Gyllene paviljongen; Gyllene templet
Utställning - ingår i
Modell av gyllene templet 2
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2019-02
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Världsdel - ursprung
Asien
Beskrivning
Modell av Gyllene templet/paviljongen, Patala, Jehol (dvs Putuo Zongcheng-templet i Chengde, tidigare Jehol). Exakt modell utförd på arkitekt W. H. Liangs verkstäder 1932 i Peking. En tidigare modell fanns, det var H.2000 (1935.50.2000). Den modellen kom först till Sverige från Kina 1931. Sedan skickades den till Chicago. Denna modell gjordes i Kina och kom till Sverige och Etnografiska museet 1932/1933 (Årsberättelse 1934). Denna modell har också en taktäckning som stämmer överens med originaltempel i Jehol/Chengde. Den första modellen (H.2000) hade ett annat tak.
Namn - tillverkare
Liang, W. H.
Namn - förvärvat från
Hedin, Sven Anders (1865-02-19 - 1952-11-26), författare, geograf, upptäcktsresande
alt
Beskrivning

Forskningsresande, geograf, författare. Fil.dr.

H. blev adlad 1902.

Efter att ha tagit en doktorsgrad i Halle (1892) genomförde H. tre egna expeditioner i Centralasien (1893-97, 1899-1902, 1905-09). H. gjorde 1916 en färd till Mellanöstern och 1923 en jordenruntresa.

År 1927 återvände H. till Centralasien för att på uppdrag av Lufthansa undersöka flygrutter och etablera affärskontakter mellan Europa och Fjärran Östern. Han stannade, med korta avbrott, till 1935 som chef för en serie expeditioner och forskningsföretag.

Åren 1933-35 undersökte H. på kinesiska regeringens uppdrag möjligheten att bygga bilvägar längs de gamla karavanlederna genom Gobiöknen.

Expeditionerna 1927-35, som var de vetenskapligt mest produktiva, var tidiga prov på mångvetenskapligt multinationellt fältarbete.

Den vetenskapliga publikationsserien från Hedinexpeditionen är beräknad att omfatta cirka 50 volymer.

H. har även författat många reseskildringar.

En stor tillgång har H. haft i sin talang som tecknare i detta sammanhang. H. ritade tusentals kartor och teckningar och hopbragte stora samlingar av geologiskt och etnografiskt material.

H. var ledamot av såväl Svenska Akademien (från 1913) som Vetenskapsakademien och mottog hedersdoktorat från univ. som Oxford, Cambridge och Harvard. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, kulturarvsdata.se, kulturarvsdata.se, www.geni.com, libris.kb.se, collections.smvk.se, collection.britishmuseum.org, collections.smvk.se, commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1935
Händelse - var närvarande vid
Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
alt
Beskrivning

Mellan 1927 och 1935 ledde Hedin den svensk-kinesiska expeditionen till Centralasien. Vid Hedins tidigare expeditioner hade han varit ensam västerlänning, medan han nu var ledare för ett vandrande universitet som bestod av ett stort antal svenska och kinesiska vetenskapsmän, däribland arkeologer, botaniker och etnografer. Bland de svenska deltagarna fanns Georg Söderbom, Folke Bergman, David A:son Hummel, August Larson (hertig Larson) och Gösta Montell.

Mellan 1927 och 1928 var expeditionen finansierad av Lufthansa och hade flera tyska deltagare. Den skulle göra en allsidig utforskning av de centralasiatiska ökenområdenas naturförhållanden och geografi och Lufthansa hade som villkor att expeditionen skulle undersöka möjliga platser för mellanlandningar på den planerade flyglinjen Berlin-Peking-Shanghai. När militärguvernören i Sinkiang förbjöd flygningar över sitt område tog finansieringen slut. Hedin lyckades dock få finansiering från den svenska riksdagen och privatpersoner, vilket gjorde att expeditionen kunde fortsätta mellan 1929 och 1933, efter förhandlingar med den nye makthavaren i Nanking, Chiang Kai-shek. Stora delar av Inre Mongoliet, Nanshan, Tsaidam, Tarimbäckenet, Tian Shan och nordvästra Tibet utforskades. Ett mycket omfattande material samlades in, en noggrann kartering utfördes och Centralasiens klimatologi klarlades.

Mellan 1933 och 1935 finansierades expeditionen av den kinesiska regeringen, med uppdraget att vid sidan av de vetenskapliga undersökningarna studera möjligheten att bygga bilvägar längs de urgamla karavanlederna i Sinkiang. Denna farofyllda färd har Hedin skildrat i trilogien Stora hästens flykt (1935), Sidenvägen (1936) och Den vandrande sjön (1937).

Den stora mängden forskningsresultat publicerades mellan 1937 och 1992 i skriftserien Reports from the scientific expedition to the north-western provinces of China under leadership of Dr. Sven Hedin. (Wikipedia 2015-03-10)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Referens - källa
Montell, Gösta & Hedin, Sven (1935). The lama temple Potala of Jehol: plan of the monastery-ground. Stockholm: Esselte
alt
Källor - http
www.jstor.org, libris.kb.se
Sketchfab 3D - link
sketchfab.com
Utställning - tidigare
Buddhistiska glimtar
Tidpunkt - öppnad/start
2004-02
Tidpunkt - stängd/slut
2006-02
Buddhistiska glimtar (2)
Tidpunkt - öppnad/start
2006-02
Buddhistiska glimtar (3)
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2009
Tidpunkt - stängd/slut
2017-11
Kina, Mongoliet och Tibet
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1938-07-01
Modell av gyllene templet
Tidpunkt - öppnad/start
2008-03-20
Tidpunkt - stängd/slut
2009
Sökord
tempelmodell; 3D; 3D-modell; Sketchfab
Belongs to Samling
1935.50 :: Hedin-Bendix-samlingen

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.