logo

Carlotta - the museum database

bild

0962.0021 :: totempåle

Object description
Totempålen från Etnografiska museet som återfördes 2006 och som nu (2014) ligger vid en begravningsplats i Kimano, Kitlope-dalen. Sönderfallet går snabbt.
  • Data elements