logo

Carlotta - the museum database

bild

Rodéhn, Carl (1829-1908) :: styrman

Object description

Carl Rodéhn, född 4 maj 1829, Karlskrona, död 1908, flaggstyrman. Vid 10 års ålder blev han antagen till skeppsgosse. Som skeppsgosse var han kommenderad på fregatten Josephin 1844, den äldre briggen Snappopp 1845 och på långfärden med fregatten Eugenie 1846-1847. År 1851-53 deltog han i fregatten Eugenies jordomsegling. Han var också sakkunnig på den allmänna etnografiska utställningen (se katalogkort för 1908.03.0001, Etnografiska museet). År 1882-1883 var han i officerstjänst i båtsmanskasern samt 1883-1884 var han adjutant hos kommendanten å fästningen Kungsholmen. (Örlogsposten 1950)

Han var bror till Andreas Rodéhn och kusin till en annan Rodéhn som också hette Carl.

Visat namn
Rodéhn, Carl (1829-1908)
Annat namn
Roden; Rodehn, Karl
Tidpunkt - födelse
1829
Tidpunkt - död
1908
Landskap - ursprung
Blekinge
Socken - ursprung
Karlskrona : Blekinge : Sverige : Europa
Beskrivning

Carl Rodéhn, född 4 maj 1829, Karlskrona, död 1908, flaggstyrman. Vid 10 års ålder blev han antagen till skeppsgosse. Som skeppsgosse var han kommenderad på fregatten Josephin 1844, den äldre briggen Snappopp 1845 och på långfärden med fregatten Eugenie 1846-1847. År 1851-53 deltog han i fregatten Eugenies jordomsegling. Han var också sakkunnig på den allmänna etnografiska utställningen (se katalogkort för 1908.03.0001, Etnografiska museet). År 1882-1883 var han i officerstjänst i båtsmanskasern samt 1883-1884 var han adjutant hos kommendanten å fästningen Kungsholmen. (Örlogsposten 1950)

Han var bror till Andreas Rodéhn och kusin till en annan Rodéhn som också hette Carl.

Personefternamn
Rodéhn
Personförnamn
Carl
Persontitel
styrman
Händelse - var närvarande vid
Eugenies världsomsegling (1851-1853)
alt
Beskrivning

Denna resa var den första världsomsegling som någonsin gjorts med ett svenskt örlogsfartyg, den första svenska världsomseglingen torde genomförts av den lilla brigantinen Mary Ann under befäl av kapten Nils Werngren som utförde en oplanerad världsomsegling åren 1839-41

Färdväg

1. Sverige

2. Portsmouth, England

3. Funchal, Madeira, Portugal

4. Rio de Janeiro, Brasilien

5. Montevideo, Uruguay

6. Buenos Aires, Argentina

7. Colonia, Uruguay

8. Port Famine, Magellans sund, Argentina

9. Valparaíso, Chile

10. Callao, Peru

11. Puná, Peru

12. Panama

13. Galapagosöarna, Equador

14. Honolulu, Hawaii, USA

15. San Francisco, USA

16. Honolulu, Hawaii, USA

17. Tahiti, Franska Polynesien

18. Sydney, Australien

19. Pouynypet (Karolinerna)

20. Guam

21. Hongkong

22. Kanton, Kina

23. Manilla, Filippinerna

24. Singapore

25. Batavia, Indonesien

26. Kokosöarna, Australien

27. Mauritius

28. Kapstaden, Sydafrika

29. Sankta Helena, Storbritannien

30. Plymouth, England

31. Cherbourg, Frankrike

32. Sverige

(wikipedia, 2013-10-29)

Under befäl af kommendörkapten K. A. Virgin, lämnade fregatten Sverige 30 sept. 1851 och återkom till fäderneslandet 24 juni 1853. Expeditionen var utrustad

hufvudsakligast i ändamål att bereda de Förenade rikena handelsförmåner i aflägsna länder. De förnämsta platser, som därunder besöktes, voro Portsmouth, Madeira, Rio de Janeiro, La Plata-floden, hvarifrån vägen togs genom Magalhāes sund till Valparaiso, Callao, Panama, Galapagos-öarna, Honolulu, San Francisco, Tahiti, Sydney, Hongkong, Manila, Singapur, Batavia,http://runeberg.org/img/nfbg/0550.4.png Mauritius, Kapstaden, Plymouth och Cherbourg. De under världsomseglingen gjorda vetenskaplig iakttagelserna utgåfvos af Vet. akad. i 11 h. 1857 -61 (botanik, zoologi, hydrografi och meteorologi,

bearb. af N. J. Andersson, J. G. H. Kinberg, K. H. Boheman, K. Skogman, K. J. Johansson m. fl.). Färden skildrades populärt i arbeten af N. J. Andersson (1853-54; öfv. på tyska, norska och holl.) och K. Skogman (1854-55; öfv. på tyska, 2 uppl.). Ändrad till korvett 1876-77 och bestyckad med 17 kanoner, användes E. under en följd af år som öfningsfartyg för Stockholms exercisskolas manskap. 1900 omändrades E. till kasernfartyg. (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 7. Egyptologi - Feinschmecker / 1043-1044, karta från Skogman, 2:a delen)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
sv.wikipedia.org, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.