logo

Carlotta - the museum database

bild

0309.0128 :: Xipe Totec

Object description
Xipe-figuren i Teotihuacan-museet 1939 bredvid en av de stora krukorna som anträffades 1932. Linné, Archaeological Researches at Teotihuacan, Mexico, (1934). Fig. 113. Xipe Totec tillhör Museo Nacional, México D.F.
Bildarkivnummer
0309.0128
Motivord
Xipe Totec
Fotodatum
1939
Namn - fotograf
Linné, Sigvald (1899-04-14 - 1986-12-23), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Han var gift med Margareta som också deltog i flera utgrävningar.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land - fotograferad i
Mexiko : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
Xipe-figuren i Teotihuacan-museet 1939 bredvid en av de stora krukorna som anträffades 1932. Linné, Archaeological Researches at Teotihuacan, Mexico, (1934). Fig. 113. Xipe Totec tillhör Museo Nacional, México D.F.
Namn - tillverkare
Hjelm, Axel (1868-02-12 - 1944-01-24), grafiker, konstnär, tecknare
alt
Beskrivning
Axel Hjelm, född 1868 i Stockholm, död 1944 i Göteborg, var tecknare vid Göteborgs etnografiska museum (GEM). Studier vid Konstakademien i Stockholm. Han har målat figurmotiv och landskap, samt utfört teckningar till arbeten av Erland Nordenskiöld och Eric von Rosen samt utfört illustrationer till Kauderns arbete om konsten på Celebes.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, 62.88.129.39, www.lexikonettamanda.se, www.artprice.com
Händelse - var närvarande vid
Sigvald Linnés resa till Mexiko (1939)
Beskrivning
Sigvald Linné rese till Mexiko 1939
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Belongs to Bildsamling
0309 :: Linné - Hjelm

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.