logo

Carlotta - the museum database

bild

0309.0128 :: Xipe Totec

Object description
Xipe-figuren i Teotihuacan-museet 1939 bredvid en av de stora krukorna som anträffades 1932
Bildarkivnummer
0309.0128
Motivord
Xipe Totec
Fotodatum
1939
Namn - fotograf
Linné, Sigvald (1899-04-14 - 1986-12-23), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Han var gift med Margareta som också deltog i flera utgrävningar.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land - fotograferad i
Mexiko : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
Xipe-figuren i Teotihuacan-museet 1939 bredvid en av de stora krukorna som anträffades 1932
Händelse - var närvarande vid
Sigvald Linnés resa till Mexiko (1939)
Beskrivning
Sigvald Linné rese till Mexiko 1939
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Belongs to Bildsamling
0309 :: Linné - Hjelm