logo

Carlotta - the museum database

bild

0470.0004

Object description
Ona-indianer. Östra delen av Lago Fagnano (Lago Cami).
Bildarkivnummer
0470.0004
Fotodatum
1912 [?]
Namn - fotograf
Bridges, Esteban Lucas [?]
Beskrivning
E. L. Bridges, född 31 december 1874, död 4 april 1949.
Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Etnisk grupp - avbildad
ona
Region - fotograferad i
Eldslandet
Geografiskt namn - annat
Sydamerika; Tierra del Fuego
Beskrivning
Ona-indianer. Östra delen av Lago Fagnano (Lago Cami).
Namn - insamlare
Lehmann Nitsche, Roberto (1872-11-08 - 1938-04-09), etnograf, etnolog
alt
Beskrivning
Roberto Lehmann Nitsche (eller Adolf Paul Robert Lehmann-Nitsche), född 8 november 1872, Berlin, död April 9, 1938, var en tysk läkare och antropolog som reste till Argentina, där han stannade i nästan trettio år. Han tjänstgjorde som chef för Anthropology Museum i La Plata, gjorde många upptäcktsfärder och samlade information om ursprungsbefolkningar, språk, musik och argentinsk folklore. Under perioden 1900-1926 reste han mycket i Argentina, särskilt i Chaco och Eldslandet (wikipedia 2014-02-28, översatt av google translate).
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
commons.wikimedia.org, collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
es.wikipedia.org
Namn - förvärvat från
Quensel, Percy Dudgeon (1881-09-08 - 1966-03-03), geolog, professor
alt
Beskrivning

Percy Dudgeon Quensel, född 8 september 1881 i Marstrand, död 3 mars 1966, var en svensk professor, geolog och mineralog.

Quensel studerade vid Uppsala universitet under den inspirerande och produktive läraren, professor Arvid Högbom. Efter erlagd grundexamen i geologi reste Quensel ut i Europa för fortsatta studier. Inledningsvis (1905-06) hos professor Carl Doelter i Graz, därefter (1906-07) hos professor Harry Rosenbusch, en av den tidens då ledande petrografer, och professor Viktor Goldschmidt, Europas då ledande kristallograf, båda verksamma i Heidelberg. Under sin vistelse i Heidelberg blev Quensel erbjuden att delta i vännen Carl Skottsberg's planerade expedition till södra Sydamerika (den s k Maggelan-expeditionen). Under två år (1907-09) kartlade och undersökte Quensel stora delar av södra Syamerikas berggrund, inklusive Juan Fernándezöarna och Sydgeorgien. Beskrivningen till denna undersökning som främst berör södra Andernas centrala och östra tertiära magmatiska bergarter resulterade i kom att utgöra Quensels doktorsavhandling som han försvarade 1911 filosofie doktor i Uppsala. Efter återkomsten från expeditionen fick Quensel uppdraget att förbereda två längre exkursioner till norra Sverige för den internationella geologkongresserna i Stockholm 1910. Han kom dessutom att knyta många fruktbärande kontakter med flera internationellt framstående kollegor under denna kongress. På hösten 1914 utnämndes Quensel till professor i mineralogi och petrografi vid Stockholms högskola - en tjänst han kom att inneha fram till sin pensionering 1948. Efter sin pensionering fortsatte han att arbeta praktiskt taget till sin död.

Han företog 1920 en resa i praktiskt syfte till Mexicos oljefält och ägnade sig senare åt kvartärgeologiska och mineralogiska studier i Sydamerika. Inom Sverige ägnade han sitt mesta arbete åt utforskandet av fjällkedjans byggnad och dess bergarters petrografi, särskilt inom Västerbotten, och svenska mineralfyndigheter. Han blev ledamot av Vetenskapsakademien 1939.

Ett fjällmassiv i Eldslandet, Cerro Quensel, är uppkallat efter Percy liksom en växt i Patagonien, Senecio Quenselii. Också ett tidigare okänt mineral som han upptäckte i Långban i Värmland, Quenselit, bär hans namn.

Percy Quensel var son till teologiprofessorn Oscar Quensel. Han gifte sig 1911 med Annie Weiss (1886-1933), som senare skulle doktorera i zoologi vid universitetet i Graz. De var föräldarar till psykoanalytikern Margit Norell.

Quensel ligger begravd på Örgryte gamla kyrkogård i Göteborg. (Wikipedia 2014-08-12)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva av Percy Quensel 1951 som i sin tur fått bilden av Lehmann-Nitsche.
Sökord
ona; selknam
Belongs to Bildsamling
0470 :: Quensel

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.