logo

Carlotta - the museum database

bild

Nyström, Erik :: geolog, professor

Object description

Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en svensk geolog, professor och författare. Han bodde större delen av sitt liv i Kina och tog det kinesiska namnet 新常福, pinyin: Xīn Chángfú, Wade-Giles: Hsin Ch'ang Foo.

Nyström utexaminerades från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1900 och blev efter studier i kemi och geologi 1901 filosofie kandidat vid Uppsala universitet. Han var då besluten på att ta arbete i utlandet. Efter en kortvarig anställning i Budapest, som slutade med att arbetsgivaren gick i konkurs, blev han tipsad om möjligheterna i Kina. Utan annat än ett rekommendationsbrev från tipsaren – en dansk ingenjör som arbetat med att anlägga telegraflinjer i landet – reste Nyström 1902 till Shanghai, där han efter några veckor kom i kontakt med en grupp britter, som planlade ett universitet i Taiyuan, huvudstaden i Shanxi-provinsen, cirka 45 mil sydväst om Peking.

Boxarupproret, som 1900 hade fört till reguljära krigshandlingar vid Tianjin och Peking, hade i Shanxi-provinsen i första hand riktats mot utländska kristna missionärer, deras familjer och mot lokala kristna. Vid den s.k. Taiyuanmassakern 9 juli 1900 halshöggs 45 utländska missionärer på yttre gården till provinsguvernörens residens. Totalt dödades under Boxarupproret nära 200 utländska missionärer och flera tusen inhemska kristna. I fredsfördraget ingick mycket stora skadestånd. Många missionsorganisationer ville emellertid inte ta emot skadestånd utan ville att detta skulle användas för att förbättra levnadsförhållandena i Kina. Universitetsplanerna i Taiyuan var ett sådant projekt. Shanxi University, som är dagens engelska namn, blev tillsammans med universitet i Peking och Tianjin, Kinas första universitet med undervisning enligt västerländska kursplaner.

Nyström blev föreståndare för den naturvetenskapliga avdelningen och byggde upp undervisning i kemi. Tillsammans med studenter undersökte han de rika mineralförekomsterna i Shanxi-provinsen. Rapporten om detta översattes också till kinesiska.

Under revolutionsvintern 1911–1912 deltog han i två undsättningsexpeditioner för att föra ut missionärsfamiljer från laglösa områden, den första till Shaanxi-provinsen, den andra, som han själv ledde till Inre Mongoliet. Under senare delen av 1912 var Nyström medhjälpare och tolk till Thorild Wulff, som var utsänd av Röhsska museet i Göteborg för att förvärva en samling med kinesiska konstföremål. Wulffs verksamhet i Kina har senare blivit starkt kritiserad. (Wikipedia, 2016)

  • Data elements
SMVK-OM - samma som
196458
Visat namn
Nyström, Erik
Libris-id - samma som
254681
Tidpunkt - födelse
1879-07-05
Tidpunkt - död
1963-03-04
Beskrivning

Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en svensk geolog, professor och författare. Han bodde större delen av sitt liv i Kina och tog det kinesiska namnet 新常福, pinyin: Xīn Chángfú, Wade-Giles: Hsin Ch'ang Foo.

Nyström utexaminerades från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1900 och blev efter studier i kemi och geologi 1901 filosofie kandidat vid Uppsala universitet. Han var då besluten på att ta arbete i utlandet. Efter en kortvarig anställning i Budapest, som slutade med att arbetsgivaren gick i konkurs, blev han tipsad om möjligheterna i Kina. Utan annat än ett rekommendationsbrev från tipsaren – en dansk ingenjör som arbetat med att anlägga telegraflinjer i landet – reste Nyström 1902 till Shanghai, där han efter några veckor kom i kontakt med en grupp britter, som planlade ett universitet i Taiyuan, huvudstaden i Shanxi-provinsen, cirka 45 mil sydväst om Peking.

Boxarupproret, som 1900 hade fört till reguljära krigshandlingar vid Tianjin och Peking, hade i Shanxi-provinsen i första hand riktats mot utländska kristna missionärer, deras familjer och mot lokala kristna. Vid den s.k. Taiyuanmassakern 9 juli 1900 halshöggs 45 utländska missionärer på yttre gården till provinsguvernörens residens. Totalt dödades under Boxarupproret nära 200 utländska missionärer och flera tusen inhemska kristna. I fredsfördraget ingick mycket stora skadestånd. Många missionsorganisationer ville emellertid inte ta emot skadestånd utan ville att detta skulle användas för att förbättra levnadsförhållandena i Kina. Universitetsplanerna i Taiyuan var ett sådant projekt. Shanxi University, som är dagens engelska namn, blev tillsammans med universitet i Peking och Tianjin, Kinas första universitet med undervisning enligt västerländska kursplaner.

Nyström blev föreståndare för den naturvetenskapliga avdelningen och byggde upp undervisning i kemi. Tillsammans med studenter undersökte han de rika mineralförekomsterna i Shanxi-provinsen. Rapporten om detta översattes också till kinesiska.

Under revolutionsvintern 1911–1912 deltog han i två undsättningsexpeditioner för att föra ut missionärsfamiljer från laglösa områden, den första till Shaanxi-provinsen, den andra, som han själv ledde till Inre Mongoliet. Under senare delen av 1912 var Nyström medhjälpare och tolk till Thorild Wulff, som var utsänd av Röhsska museet i Göteborg för att förvärva en samling med kinesiska konstföremål. Wulffs verksamhet i Kina har senare blivit starkt kritiserad. (Wikipedia, 2016)

Personefternamn
Nyström
Personförnamn
Erik
Persontitel
geolog; professor
Händelse - var närvarande vid
Thorild Wulffs resa till Kina, Japan och Indonesien (1912-1914)
Beskrivning

Konsthantverksmuseet Röhsska museet i Göteborg leder sitt ursprung tillbaka till en donation 1901. Efter att museibyggnadens utformning 1910 hade fastställts, fann man att man inte hade råd till att helt fylla den med samlingar. Revolutionen i Kina 1911 hade skapat instabila politiska förhållanden, och man menade att kunna utnyttja dessa till att till ett billigt pris köpa kinesiska konstföremål och på det sättet fylla den tomma platsen i byggnaden. Thorild Wulff hade varken språkkunskaper eller konstvetenskapliga kvalifikationer, men fick ändå uppdraget på grund av sin äventyrslust och framåtanda. Som hjälpare hade han Erik Nyström, som trots sin ungdom hade varit kemiprofessor vid universitetet i Taiyuan, som vid denna tid var stängt. I sin dagbok och brevväxling, som utgavs 1966, framstår Wulff som fullständigt hämningslös. Redan på planeringsstadiet skrev han om sig själv som "röfvarhövding", och i dagboken beskriver han sina växlande framgångar som tjuv i kinesiska tempel.

Bernhard Karlgren, som 1918 skulle bli Sveriges första professor i kinesiska och 1939 också bli chef för Östasiatiska museet i Stockholm, besåg 1915 Wulffs samlingar på Röhsska museet, som då ännu inte hade öppnat. I ett brev till sin fästmö skriver han att man betalat dyrt för värdelösa saker, men också liksom av en slump förvärvat en del rariteter. Han skriver vidare att man på museet var förargad på Wulff för att han låtit packa så illa att hälften av sakerna var sönder när de kom fram. Han citerar museiintendenten Axel Nilsson: "När han reste kunde han ändå lite, men när han kom tillbaka var han okunnigare och omöjligare än någonsin".

I dagboken uttalar Wulff sig mycket negativt om Kina och kinesiska förhållanden. Trots detta stannade han längre än han hade planerat, och han samlade också föremål för Etnografiska museet i Stockholm.

Från Kina reste Wulff 1914 till Japan, där han samlade från ainu-folket på Hokkaido. På hemvägen besökte han dagens Indonesien, där han samlade från Sumatra, Java, Bali och Lombok. Dessa samlingarna befinner sig på Etnografiska museet. (Wikipedia 2015)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
collections.smvk.se; libris.kb.se; www.filmarkivet.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Ursprungsdatabas
ÖM

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.