logo

Carlotta - the museum database

0583.0001 :: gorilla, man, rygg

Object description
Man som sitter bredvid död gorilla. Under Naturhistoriska riksmuseets Afrikaexpedition 1920 med prins Wilhelm sköts 14 bergsgorillor.
Bildarkivnummer
0583.0001
Motivord
gorilla; man; rygg
Fotodatum
1921
Namn - fotograf
Olsson, Oscar (1880-12-01 - 1936-11-14), fotograf
Beskrivning
Oscar Olsson, född 1 december 1880 i Kareby församling, Göteborgs och Bohus län, död 14 november 1936 i Stockholm, var en svensk filmfotograf och filmlaboratoriechef.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.sfi.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - fotograferad i
Afrika
Beskrivning
Man som sitter bredvid död gorilla. Under Naturhistoriska riksmuseets Afrikaexpedition 1920 med prins Wilhelm sköts 14 bergsgorillor.
Publicerad text
Två ryggar (Wilhelm 1922:160).
Händelse - var närvarande vid
Svenska zoologiska expeditionen till Centralafrika (1921)
Beskrivning

En zoologisk expedition, utsänd på uppdrag av Naturhistoriska riksmuseet för att samla in växter och djur, bl.a. 14 bergsgorillor (som var fridlysta redan då). En ca 300 mil långa resa som genomfördes under perioden januari-oktober. Färden gick från Victoriasjön västerut till gränstrakterna mellan Uganda och Belgiska Kongo och därifrån norrut genom Sudan till Egypten. Gorillajakt genomfördes bland Virungavulkanerna norr om Kivusjön, men även lejon- och elefantjakt. Prins Wilhelm deltog liksom filmaren Oscar Olsson och greve Nils Carl Gustaf Fersen Gyldenstolpe. Resan filmades och resulterade i filmen "Med prins Wilhelm på afrikanska jaktstigar" (1922).

Wilhelm skrev reseskildringen "Bland dvärgar och gorillor".

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
youtu.be, www.sfi.se
Referens - publicerad i
Wilhelm (1922). Bland dvärgar och gorillor: med svenska zoologiska expeditionen till Centralafrika 1921. Stockholm: Norstedt
alt
Källor - http
libris.kb.se
Källor - http
youtu.be
Anmärkning
Osäkert om det verkliegn är Oscar Olsson som är fotograf. Han var dock med på expeditionen och filmade.
Sökord
apa; djur; silverrygg
Belongs to Bildsamling
0583

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.