logo

Carlotta - the museum database

bild

Med världen i Kappsäcken 03:4 :: Linnés lärjungar- Centralmontern

Monterdel
Med världen i Kappsäcken 03:4
Titel
Linnés lärjungar- Centralmontern
Publicerad text

Naturforskarna var 1700-talets astronauter.

Kapten James Cooks resor till Söderhavet var 1700-talets märkligaste upptäcktsföretag. Med ombord fanns konstnärer och vetenskapsmän som hade till uppgift att avbilda och beskriva den okända värld man kom till.

Daniel Solander deltog i Cooks första resa, Anders Sparrman i den andra. De båda hörde till de lyckosamma som kom hem igen. Nästan hälften av Linnélarjungarna dog i fjärran länder.

Sådana föremål som Linnélärjungarna sände hem hade aldrig tidigare skådats i Sverige. De var lika sensationella då som grus från månen är för oss idag.

(utställningstext)

Belongs to Del av utställning
Med världen i kappsäcken 03 :: Linnés lärjungar