logo

Carlotta - the museum database

1972.08.0220 :: akvarell, illustration

Object description

Akvarell med accentuering av gouache. Signerad TYRA KLEEN.

Verket föreställer kvinnlig serimpidansare. Positionen är ” ngembah” på modern indonesisa kallad ”nyembah”: sittande med båda händerna, med handflatorna vända mot varandra, lyfta i en respektfull hälsning. På baksidan av verket finns överstruken anteckning samt anteckningen ”Chapter IV Javanese dances”.

Srimpi (alternativt Serimpi) är en typ av rituell dans som utövas på Java. Dansen är mycket status- och symbolladdad. Srimpi dansas i första hand för det Javanesiska hovet. Vanligen dansas den av kvinnor i grupp. I grunden är srimpi en långsam, mjuk och avancerad dans med stort fokus på symboliska handrörelser och kroppsrörelser. Kläder och dansschalar spelar även en stor roll vid utövandet. Musiken till srimpi är gamelan, en typ av traditionell musik som bygger på orkester med slaginstrument.

Akvarellerna föreställande serimpi och bedaya i Tyra Kleens samling 1972.8 tillkom delvis som illustrationer till Het Serimpi Boek (Volkslectuur, Weltevreden 1925) med text baserad på Beata van Helsdingen Schoevers anteckningar. Beata dog hastigt (1921) innan boken hade färdigställts och Tyra avstod rätten till sina originalakvareller till förlaget. Dock återfinns de allra flesta akvarellerna i museets samling Akvarellerna avbildar kvinnliga serimpi- och bedayadansare vid huvudhovet (Susuhunans palats, Kraton) i Surakarta, centrala Java, och är publicerade i den ovannämnda boken. Serimpi och bedayadansarnas danspositioner anges med de javanesiska titlarna.

Bedaya Ketawang (alternativt kedawang) är mycket status- och symbolladdad, graciös och elegant. Strikta regler råder såväl under dansens träning som vid dess uppförande. Publiken till en bedaya ketawangdans utgörs, förutom av fursten ”susuhunan”, själv av medlemmar av hovet.

Bedayadansare har traditionellt rekryterats utanför hovmiljön medan serimpidansare vanligen är fursten närstående, döttrar och barnbarn.

Bedhaya Semang är en typ av ketawang, även kallad bedaya ketawang, som specifik för sultanhovet i Yogyakarta.

Inventarienummer
1972.08.0220
Sakord
akvarell; illustration
Sakord, engelska
illustration; water colour
Region - ursprung
Java
Land - ursprung
Indonesien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Sverige : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
Indonesia; Sweden
Världsdel - ursprung
Asien; Europa
Beskrivning

Akvarell med accentuering av gouache. Signerad TYRA KLEEN.

Verket föreställer kvinnlig serimpidansare. Positionen är ” ngembah” på modern indonesisa kallad ”nyembah”: sittande med båda händerna, med handflatorna vända mot varandra, lyfta i en respektfull hälsning. På baksidan av verket finns överstruken anteckning samt anteckningen ”Chapter IV Javanese dances”.

Srimpi (alternativt Serimpi) är en typ av rituell dans som utövas på Java. Dansen är mycket status- och symbolladdad. Srimpi dansas i första hand för det Javanesiska hovet. Vanligen dansas den av kvinnor i grupp. I grunden är srimpi en långsam, mjuk och avancerad dans med stort fokus på symboliska handrörelser och kroppsrörelser. Kläder och dansschalar spelar även en stor roll vid utövandet. Musiken till srimpi är gamelan, en typ av traditionell musik som bygger på orkester med slaginstrument.

Akvarellerna föreställande serimpi och bedaya i Tyra Kleens samling 1972.8 tillkom delvis som illustrationer till Het Serimpi Boek (Volkslectuur, Weltevreden 1925) med text baserad på Beata van Helsdingen Schoevers anteckningar. Beata dog hastigt (1921) innan boken hade färdigställts och Tyra avstod rätten till sina originalakvareller till förlaget. Dock återfinns de allra flesta akvarellerna i museets samling Akvarellerna avbildar kvinnliga serimpi- och bedayadansare vid huvudhovet (Susuhunans palats, Kraton) i Surakarta, centrala Java, och är publicerade i den ovannämnda boken. Serimpi och bedayadansarnas danspositioner anges med de javanesiska titlarna.

Bedaya Ketawang (alternativt kedawang) är mycket status- och symbolladdad, graciös och elegant. Strikta regler råder såväl under dansens träning som vid dess uppförande. Publiken till en bedaya ketawangdans utgörs, förutom av fursten ”susuhunan”, själv av medlemmar av hovet.

Bedayadansare har traditionellt rekryterats utanför hovmiljön medan serimpidansare vanligen är fursten närstående, döttrar och barnbarn.

Bedhaya Semang är en typ av ketawang, även kallad bedaya ketawang, som specifik för sultanhovet i Yogyakarta.

Namn - tillverkare
Kleen, Tyra (1874 - 1951), författare, konstnär
alt
Beskrivning
Tyra Kleen, författare och konstnär. Illustrerar och skriver artiklar om konst och dans. Reser med Ellen von Platen till Sri Lanka (Ceylon) 1911 och ger ut "Strövtåg i Orienten samma år. Vistas på Java och Bali 1919-1921. Böckerna Temple Danses in Bali, 1936, och Wayang Javanese Theatre, 1937 gavs ut av Etnografiska museet. Illustrationerna av de symboliska handrörelserna, mudra, ställdes ut på Victoria and Albert Museum 1923. De publiserades i Mudras The Ritual Hand-Poses of the Buddha Priests and the Shiva Priests of Bali. 1924 ger hon ut en barnbok, Ni-Si-Pleng. En historia om svarta barn berättad och ritad för vita barn.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
runeberg.org, libris.kb.se, 62.88.129.39
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Materialkategori
papper
Material - tillverkning
papper; pigment
Material, engelska - tillverkning
paper
Händelse - var närvarande vid
Samlingsbesök. Tyra Kleen. 2018-03-02
Beskrivning
Samlingsbesök på Etnografiska museet i regi av f.d. intendent Elisabet Lind. Shabbir Hussain Mustafa från National Gallery Singapore på besök för att titta på ett urval av akvareller och skisser av Tyra Kleen. Objekt ur samling 1972.08
Namn - förvärvat från
Riddarhuset
alt
Beskrivning

Sveriges ridderskap och adel, även under metonym Riddarhuset, är en svensk korporation (sammanslutning) bestående av den introducerade adeln i Sverige, bildad 1866 efter ståndsriksdagens avskaffande genom representationsreformen. Sveriges ridderskap och adel har sitt säte i Riddarhuspalatset på Riddarhustorget i Gamla stan i Stockholm (uppfört 1641-1674).

Sveriges ridderskap och adel samlas formellt vart tredje år till adelsmöte (årsmöte) i Riddarhuspalatset, där varje släkt har en röst genom en släktrepresentant på plats. År 2013 fanns 692 levande adliga ätter registrerade och publicerade i Adelskalendern. Närmare 3 000 adliga namn med vapenplåtar introducerades på Riddarhuset under ca 350 års tid.

Riddarhuset leds av Riddarhusdirektionen (styrelsen) samt drivs av Kansliet med Riddarhussekreteraren (VD) som högste tjänsteman.

Sammanslutningen värnar ett historiskt arv och har under seklernas lopp dokumenterat en världsunik genealogisk samling (släkthistoria). Ett större ackumulerat värdepappersinnehav medger arkivsamlingen samt underhåll av palatset, utdelande av stipendier för i huvudsak dess studerande ättemedlemmar och därtill välgörenhet och kulturbidrag.

Riddarhusets motto, inskrivet i dess sigill, är Arte et Marte. Det är även är namnet på dess medlemstidning som utkommer två gånger per år till medlemmarna samt till änkor efter avlidna adelsmän.

Källor - http
commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Höjd
29 cm [utan ppt.]; 37,5 cm [med ppt.]; 25,9 cm [ppt fönster]
Bredd
40 cm [utan ppt.]; 47 cm [med ppt.]; 36 cm [ppt fönster]
Anmärkning
Initial dokumentation utförd av f.d. intendent (Sydostasien) vid Etnografiska museet Elisabet Lind i november 2016. Kompletterande dokumentation utförd av Anna Schottländer i november 2016.; Kommer ur Tyra Kleens samlingspärm "Wayang Golek ". Inkommen som deposition från Riddarhuset 1972.
Utlån - tidigare
2018.0002, Thielska galleriet
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2018-06-16
Utställning - lån
Tyra Kleen (1874–1951). Konstnär, vagabond, äventyrare
Objekttyp
Konstverk
Belongs to Samling
1972.08 :: Kleen, Tyra