logo

Carlotta - the museum database

Gustafsson Reinius, Lotten (2008) Elden eller evigheten. Tidsskrift :: 12027697

Referens
Gustafsson Reinius, Lotten (2008) Elden eller evigheten. Tidsskrift
Libris-id - samma som
12027697
Titel
Gustafsson Reinius, Lotten (2008). Elden eller evigheten: Materiella Punctum i svenska museisamlingar från Kongostaten. Tidskrift for kulturforskning. 2008:7:4, S. 23-44
Källor - http
libris.kb.se; ojs.novus.no