logo

Carlotta - the museum database

1988.08.0025 :: sten

Object description
Många små verktyg, spetsar och blad av olika slag. Att användas vid eldslagning? Förvaras i ett kuvert.