logo

Carlotta - the museum database

bild

0909.0055 :: porträtt, man

Object description
Intendenten Fil. Dr. Carl Hernmarck, Nationalmuseum, Stockholm.
Bildarkivnummer
0909.0055
Motivord
porträtt; man
Namn - avbildad
Hernmarck, Carl (1901 - 1990), intendent, konsthistoriker, museiman
Beskrivning
Fil. Dr. Carl Hernmarck, konsthistoriker, museiman, intendent, chef för konsthantverksavdelningen på Nationalmuseum, född 1901, död 1990.
Beskrivning
Intendenten Fil. Dr. Carl Hernmarck, Nationalmuseum, Stockholm.
Sökord
profil; teckning
Belongs to Bildsamling
0909 :: Porträtt