logo

Carlotta - the museum database

bild

0909.0022 :: porträtt, man

Object description
Amerikanska utställningen 2/3 1957. Red. Ebbe Aspegren, Aftonbladet. Utklädd till indian. Se brev 11.8.1967.
Bildarkivnummer
0909.0022
Motivord
porträtt; man
Namn - avbildad
Aspegren, Ebbe (1910 - 1993), redaktör
Beskrivning

Ebbe Aspegren, född 1910, Jönköping, död 1993, redaktör.

Son till distriktslantmätaren Eric Aspegren och dennes maka Vanda, född Lindgren. Far till Ann-Cecile.

Ebbe Aspegren växte upp i Karlshamn. Efter studentexamen i Kalmar 1929 studerade han vid Stockholms högskola och avlade fil kand-examen 1934. Året därpå anställdes han vid Föreningen Sveriges flotta, där han 1937-41 var sekreterare och 1936-42 redaktör för dess tidskrift med samma namn. Han var därefter några år medarbetare i Helsingborgs Dagblad och från 1951 till sin pensionering 1971 i Aftonbladet som textarkivchef och researchredaktör.

På grundval av egna och andras forskningar publicerade han ett flertal uppsatser om Karlshamns fästning och dess roll som centrum för striderna i Blekinge under senare delen av 1600-talet. (Nekrolog av S Gunnar Edlund i DN, 1993-06-14)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Fotodatum
1957-03-02
Beskrivning
Amerikanska utställningen 2/3 1957. Red. Ebbe Aspegren, Aftonbladet. Utklädd till indian. Se brev 11.8.1967.
Sökord
indianskrud; utställning
Belongs to Bildsamling
0909 :: Porträtt