logo

Carlotta - the museum database

bild

0909.0099.b :: porträtt, man

Object description
Dir. A. E. Paulson. (Donerat stor arkeologisk samling från Mexico och understött alla museets Mexico-arbeten). Vistades i Mexico 1890-1950.
Bildarkivnummer
0909.0099.b
Motivord
porträtt; man
Namn - avbildad
Paulson, Edwin A.
alt
Beskrivning

August Edwin Paulsson född den 9 juni 1869 i Höörs församling, Malmöhus län, direktör, industriidkare. Efter slutade skolstudier i Lund reste han 1887 till U.S.A., samt efter ett par års vistelse där till Mexico, där han varit chef för ett svenskt exportbolag i hudar mm.

År 1915 flyttade han till New York där han var köpman med kontor på Wall Street. Ägde bomullsfabrik i Mexico. Bosatt 12 W. 56 Street. Svensk medborgare. Har varit medlem av Svenska Handelskammaren i New York. (uppgifter från Paulssons bror i arkivet)./Is

Direktör Paulsson förvärvade stora samlingar från Mexico som sedermera donerades till Etnografiska Museet./Is

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Okänd
Källor - http
www.wikidata.org, collections.smvk.se
Beskrivning
Dir. A. E. Paulson. (Donerat stor arkeologisk samling från Mexico och understött alla museets Mexico-arbeten). Vistades i Mexico 1890-1950.
Sökord
skjorta; kostym; slips
Belongs to Bildsamling
0909 :: Porträtt