logo

Carlotta - the museum database

bild

1118.0177 :: magasin, pilvägg

Object description
Den nya pilväggen i Magasinet, Etnografiska museet. Tidigare var stora delar av pilarna, spjuten mm ihopbuntade, nu har de gåtts igenom och placerats på detta vis.
  • Data elements