logo

Carlotta - the museum database

1949.27.0014 :: vävsked

Object description
Föremålet hade ett frågetecken efter inventarienumret.
Inventarienummer
1949.27.0014
Inventarienummer, tidigare
1949.27.0014
Sakord
vävsked
Beskrivning
Föremålet hade ett frågetecken efter inventarienumret.
Namn - förvärvat från
Svenska kyrkans mission
Beskrivning
Svenska kyrkans mission (SKM) var före 2008 namnet på en av Svenska kyrkans missionsorganisationer. Sedan 2008 är SKM sammanslaget med Lutherhjälpen. Numera bedrivs verksamheten under namnet "Svenska kyrkans internationella arbete".
Datum - förvärv till museet
1949
Anmärkning
Ett svärd i metall är märkt med samma nummar
Belongs to Samling
1949.27 :: Svenska kyrkans missionsstyrelse