logo

Carlotta - the museum database

9000.02.0308

Inventarienummer
9000.02.0308
Inventarienummer, tidigare
KVHAA.2123.308
Namn - förvärvat från
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
alt
Beskrivning
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien instiftades 1753 av Lovisa Ulrika under namnet Kongliga Svenska Vitterhetsacademien. Sitt nuvarande namn fick akademien 1786 då Gustav III. Akademien är belägen i Retigska huset på Villagatan 3 i Stockholm. (Wikipedia, 2014-10-21)
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Anmärkning
Automatiskt skapad post vid import av arkivdokument från K.V.H.A.A.2123.
Belongs to Samling
9000.02 :: KVHAA

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.