logo

Carlotta - the museum database

text-1927.02.0031,29,56 :: katalogkort

Object description
Katalogkort från Etnografiska museets arkiv.
  • Data elements
Arkivdokument
text-1927.02.0031,29,56
Sakord
katalogkort
Bildarkivnummer - Beskriver
bild-1927.02.0031,0029
alt
bild-1927.02.0056a
alt
bild-1927.02.0056b
alt
Inventarienummer - Beskriver
1927.02.0029 avfört, bärkorg [ocr], bortbytt
alt
Beskrivning
Ornamentik: de breda fälten i mitten lansspetsar, de närmaste utanför grytkrokar, översta smala fältet fiskfjällmönster (c å fig.). Höjd: 35 cm. Bredd: 16 cm. Sänt till Denver 1948. Byte. [ocr]
1927.02.0031 bärkorg [ocr]
alt
Beskrivning
Ornamentik (se fig.): breda # mittfältet fiskfjällmönster, de smala fälten visa lansspetsar, sexhörniga mönstren (a) en sorts vattenskalbaggar (b) hundspårmönster. Höjd: 32 cm. Bredd: 15 cm. [ocr]
1927.02.0056 [ocr] Riskorg. [ocr]
alt
Beskrivning
(Se fig.) Ornamentik: stora motsatta lansspetsar. Korglocket visar karpfiskfjällmönster. Höjd: 55,5 cm. Diam. 30 cm. Bredd i botten:17 cm. [ocr]
Beskrivning
Katalogkort från Etnografiska museets arkiv.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.