logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Merparten av dessa är tillgängliga genom Carlotta, dock saknas ännu mycket dokumentation. Ca 70 000 har en bild. Utöver föremålen kan du titta på närmare 70 000 fotografier och 600 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
177 241.
Delföremål (Delobjekt)
29 670.
Föremålssamlingar
3 415.
Fotografier
82 443.
Utställningar
621.
Digitala bilder
387 543.
Mest visade föremål
dansmask; mask ; Hjässmask kallad Tetede som används i geledefestivalen under det nattliga Efe uppträdandet. En av de två viktigaste masker...
alt
Mest visade bild
pyramid; tempel ; Solpyramiden.
alt
Senast registrerade föremål
leggings ; Buckskin-leggings för män.
alt
Senast registrerade bild
monter ; Utställning, Lunds konsthall 2020, Sammy Baloji. Other Tales. Ett föremål var utlånat från Etnografiska museet (1889.04.4166).
alt
Senast avbildade föremål
metallföremål; platta ; Enligt katalog utgrävt svenskt arkeologiskt fynd. Dock utan spec. fyndplats (annat än sannolikt Gotland) vid donati...
alt
Senast digitaliserade bild
kvinnor; kärra; arbete ; Fabriksarbeterskor på väg till sitt arbete.
alt
Senast digitaliserade namn
Poliitik; Poliitikko; Politician; Politikar; politiker ; Soong May-ling, ofta kallad Madame Chiang Kai-shek, född 5 mars 1897 i Shanghai, d...
alt

Månadens föremål

altskål; kärl; kruka ; Skål liknande 1930.9.94. Insidan har vit botten med ornament i sepia och rött. (generalkatalogen) Prehist. Polychrome bowl. Klagetoh Ruin. Polacca Polychrome. 1800s. "Zuni style". 1850-1910. Schoolchild work? Enligt Kelley Hays-Gilpin forskarbesök februari ...

Veckans föremål

altsko; skodon; sandal ; Sandaler av trä. Översidan försedd med halmflätning. Tåbanden omlindade med blågrönt siden.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...