logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTPublished text

CountValue
1"Inom den norra delen av området undersökte vi de på kartan med siffrorna 1-3 markerade gravarna...
2A.J. B.A.S. 055 and A.J. B.A.S. 055: Function: Arm-shaped vessels used as incense burners or for the pouring of libations at the Bronze Age sanctuary at Ayios Iakovos where it was found. Acquisition: In the Cyprus Collections and subsequently in the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, Stockholm since its discovery in the excavations of the Bronze Age sanctuary at Ayios Iakovos, undertaken by the Swedish Cyprus Expedition (1927-1931). Why this is a masterpiece Although it is not a unique find, the peculiar shape of them makes them special among ceramic vessels from the Cypriot Bronze Age. The Red Lustrous Wheelmade Ware may have been introduced to Cyprus from Anatolia in the 16th century BC after which it was produced locally. History of the Object From the excavations of the Bronze Age sanctuary at Ayios Iakovos undertaken by the Swedish Cyprus Expedition. (Virtual Collection of Masterpieces, http://masterpieces.asemus.museum/Default.aspx)
1Acquisition: It is one of seven objects from Ismailabad dating to ca 4000 BC, which were a gift from the Shah of Iran to King Gustaf VI Adolf when the Shah visited Sweden in 1956. Why this is a masterpiece This masterly potted and painted vase was probably an imitation of basketry. It is magnificently produced for its age and the resources available at the time. History of the Object The vase is one of seven objects from Ismailabad dating to ca 4000 BC, which were a gift from the Shah of Iran to King Gustaf VI Adolf, when the Shah visited Sweden in 1956. The objects came to the museum as a bequest of the king. (Virtual Collection of Masterpieces, http://masterpieces.asemus.museum/Default.aspx)
1Acquisition: Purchased from Francois de Ricolès auction rooms, Paris at an auction of oriental manuscripts and miniatures, Friday 22 March, 1966, lot no 33. Why this is a masterpiece This is a particularly fine and well preserved example of a prayer book. It contains several Koranic verses, prayers and talismanic paintings, e.g., the names of Allah and Mohamed in golden script; the foot and the sandal of the Prophet, Dhu al-Fiqâr (the double edged sword of Ali); the hand of Fatima; and the schematic mystical representations of the beautiful names of God and the names of the Prophet. History of the Object Virtually nothing is known of the history of this particular book. This type of book was made in order to protect their owners from the evil eye. (Virtual Collection of Masterpieces, http://masterpieces.asemus.museum/Default.aspx)
1Aleppo. En av huvudstäderna i det osmanska Syrien. Aleppo räknades som den tredje största staden i hela riket, efter Istanbul och Kairo. Den blev oerhört rik på handeln österifrån. När handeln med silke från Iran minskade under 1700-talet förlorade Aleppo mycket av sitt välstånd. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Amenophls III Amen hetep III regent 1411 1375 f K en af Egyptens största konungar Hans regering var relativt fredlig och hans makt sträckte sig ända öfver Palestina Syrien och västra Babylonien Ett uppror i Nubien kufvade han med lätthet Han var en stor byggherre och grundlade bl a det kolossala templet i Luxor Hans berömda arkitekt hette liksom konungen Amen hetep son af Häp De båda ännu befintliga kolossalstatyer som af greker och romare kallades Memnons stöder äro ingenting annat ân porträttbilder af Amenophis III som stodo utanfôr hans nu fôrsvunna graftempel i Thebe Denna byst bär på hufvudet den kungliga hufvudbonaden en sk klaft. Svart granit Höjd 39 cm Se Budge History of Egypt IV 90 Lieblein Katalog ôfver egyptiska fornlâmningar i Nationalmuseum sid 35 (Brising 1911)
1Apamea. Plundrades av sasaniderna på 500-talet. Kontrollerades av korsfararna under det första korståget. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Basar, Aleppo. Syriens största stad fram till inbördeskriget 2011. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Bosra. I södra Syrien. Nabateisk stad som 106 evt blir huvudstad i den romerska provinsen Arabia Petraea. Bosra var viktigt för karavanhandeln med Arabiska halvön. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
2Citadellet, Aleppo. Det medeltida Aleppo var omstritt mellan det bysantinska riket och arabiska dynastier på 900-talet. Aleppo blev huvudstad i den zengididska dynastins rike. Korsfararna misslyckades med att inta staden 1124. 1138 drabbades Aleppo av en förödande jordbävning, med kanske så många som 230 000 offer. 1260 intogs staden av mongolerna i allians med korsfararstaten Antiokia och det Armeniska kungadömet Kilikien. Mongolerna plundrade staden vid fyra tillfällen på 1200-talet, och igen under Timurlenk år 1400. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Dayr az Zawr. Stad vid floden Eufrat. Syriens sjunde största stad, den största i östra Syrien. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Den antika vägen till Antiokia. Antiokia (idag Antakya i Turkiet), stad vid floden Orontes. En av de absolut största städerna i den antika världen. Var huvudstad i först det seleukidiska riket och därefter i den romerska provinsen Syria. Antiokia drabbades av flera jordbävningar under romersk tid. Nere vid kusten låg hamnstaden Seleukia. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1De rikaste gravarna i den etruskiska kulturen målades ibland med scener av dagligt liv eller övergången till livet efter döden. Syftet med dessa bilder var att underlätta de avlidnas tillvaro i underjorden. Akvarellerna ger oss en unik inblick i etruskernas särpräglade kultur och syn på liv och död. Många gravar grävdes ut under 1800-talet, och redan då var vissa målningar i skadat skick. Kring sekelskiftet 1900 utfördes omfattande kopieringsarbeten för att bevara motiven. Dokumentationen, utförd med hög teknisk och konstnärlig kvalitet, är ett unikt material som på ett exakt sätt visar gravarna i deras dåvarande skick. Akvarellerna utfördes som arbetsmaterial för de fullskaliga kopior som finns i Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn. Dessa kopior är fortfarande viktiga, eftersom många originalmålningar idag är delvis eller helt förstörda. Sedan 2004 står de etruskiska gravområdena i Tarquinia och Cerveteri på UNESCO:s lista över världsarv. (www.Varldskulturmuseerna.se, läst 2019-01-25)
2Dura Europos. Ruinstad vid floden Eufrat, viktig från 100-talet fvt då den grundades av seleukidiska dynastin. Mellan 113 fvt och 165 evt hölls Dura Europos av partherna. När den kommit under romersk kontroll blev den viktig som gränpostering mot parthiska och sasanidiska rikena. Erövrades av sasaniderna 256 evt. Här fanns en synagoga med berömda väggmålningar – hela byggnaden finns idag på Nationalmuseet i Damaskus. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Fru Gjerstad rullar tungan. (Gjerstad 1933:29)
1Function: Amphoroid crater of piriform body, cylindrical neck, horizontal rim, wide, flat handles and a disc-shaped foot. On the lower body there are groups of encircling bands. On either side, a ship with figures is depicted. Acquisition: In the Cyprus Collections and subsequently in the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, Stockholm since its discovery in the excavations of the tombs at Enkomi, undertaken by the Swedish Cyprus Expedition (1927-1931). Why this is a masterpiece Pictorial scenes like the one on this vase were very rare before the last phase of the Bronze Age (LM IIIC) so this piece is very interesting due to its age and decoration. History of the Object From the excavations of the Bronze Age tombs at Enkomi undertaken by the Swedish Cyprus Expedition. (Virtual Collection of Masterpieces, http://masterpieces.asemus.museum/Default.aspx)
1Function: Statue of a man dressed in a chiton, with his head covered by a veil. Flat body in frontal position, made in two pieces. Left arm is raised, right arm missing. The statue probably depicts a priest performing a religious ceremony and it is part of the cult centre at Ayia Irini. Acquisition: Excavated at the cult site at Ayia Irini, north-western Cyprus by the Swedish Cyprus Expedition in 1929. Acquired by the Cyprus Collections, subsequently the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, Stockholm in 1931, when the finds from Cyprus were brought to Sweden and the museum was set up. Why this is a masterpiece The life-size statue of a priest performing a ceremony is a remarkable terracotta. The motif is unusual and the craftsmanship excellent. History of the Object Excavated at the cult site at Ayia Irini, north-western Cyprus by the Swedish Cyprus Expedition in 1929. (Virtual Collection of Masterpieces, http://masterpieces.asemus.museum/Default.aspx)
1Function: Statue of a man with very broad shoulders, left arm bent across the body, and the right raised in greeting. It has a round, moulded face with short beard. Substantial remains of painted decoration and facial features in black, red and white exist. Acquisition: Excavated at Mersinaki in north-western Cyprus by the Swedish Cyprus Expedition (1927-1931). Acquired by the Cyprus Collections, subsequently the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, Stockholm in 1931 when the finds from Cyprus were brought to Sweden and the museum set up. Why this is a masterpiece This is one of the finest terracotta sculptures found at Mersinaki and one of the best preserved. The Greek influence in Cypriot sculpture of this period is drastically reduced and instead the Sub-Archaic Cypro-Greek style is developed. History of the Object Excavated in the sacred area of Mersinaki, located half way between Soloi and Vouni near the north coast of Cyprus. (Virtual Collection of Masterpieces, http://masterpieces.asemus.museum/Default.aspx)
1Function: Statuette of Athena wearing the aegis and a Corinthian helmet, mounting a chariot drawn by four horses. Horses are naturalistically rendered, but heavily restored. Chariot wheels not preserved. The composition was mounted on a platform, which is not preserved. Acquisition: Excavated at Mersinaki in north-western Cyprus by the Swedish Cyprus Expedition (1927-1931). Acquired by the Cyprus Collections, subsequently the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, Stockholm in 1931 when the finds from Cyprus were brought to Sweden and the museum set up. Why this is a masterpiece This is a unique composition in the Coroplastic Art of the period. The cult of Athena was widespread in Cyprus during the fifth century BC and this object is indicative of the strong cultural ties with Greece. History of the Object Excavated in the sacred area of Mersinaki, located half way between Soloi and Vouni near the north coast of Cyprus. (Virtual Collection of Masterpieces, http://masterpieces.asemus.museum/Default.aspx)
1Function: The three ibexes (mountain goats) stand on their hind legs with front paws forming a circle. It was probably used with a bronze base mounted on a pole and could be the symbol of a clan or religious leader. The base and branch shown here were not found with the finial. Acquisition: Gift from HRH Crown Prince Gustaf Adolf in 1936. Why this is a masterpiece The object is unique since it was made in the lost wax process. At the same time it is well within the iconography of elegant animal motifs known from this culture. There is no finer ibex finial known anywhere. History of the Object The Luristan bronze collection in Medelhavsmuseet is among the largest and most varied of Luristan collections outside Iran since most were acquired early in the 1930s. (Virtual Collection of Masterpieces, http://masterpieces.asemus.museum/Default.aspx)
1Halabiye. Ruinstad vid floden Eufrat. Låg som gränsstad mellan bysantinskt och sasanidiskt område. Lämningarna av befästningarna är mycket välbevarade. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/543882
1Kinesiskt blåvitt porslin Yuan-dynastin. Sven Hedins expedition till Kharakhoto [Khara-Khoto], Mongoliet [dagens Inre Mongoliet i Kina] på 1930-talet. (Etnografiska museet, Stockholm)
1Krak des Chevaliers. Korsfararborg på en kulle nära Homs, en av de bäst bevarade medeltida borgarna i världen. Huvudsakligen byggt av kalksten under 1100-talet. Krak des Chevaliers står på UNESCOS världsarvlista. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Mavrokeratas. (Gjerstad 1933:27)
1Ma’loula. Mindre stad som tillsammans med grannbyarna Jubb'addin och al-Sarkha är de sista platser där man fortfarande talar det arameiska språket. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Me using the pXRF to take a reading from a ceramic sherd. (Blogg 2014)
1Moské, Umayyadmoskén, Aleppo. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Palmyra, paradgatan. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
3Palmyra. Bosättningen i oasen Palmyra växte under århundradena runt vår tideräknings början till den viktigaste handelsstaden i Mellanöstern. Karavanvägarna österifrån passerade här på sin väg mellan floden Eufrat och Medelhavskusten. Palmyra låg i gränsområdet mellan det romerska riket och de parthiska och senare sasanidiska rikena, och hade täta handelskontakter åt såväl väst som öst. År 41 fvt drabbades det rika Palmyra av en romersk plundringsräd beordrad av general Marcus Antonius. Palmyra blev alltmer influerad av romarna och de förmögna invånarna antog gärna både romerska seder och namn. År 270-273 evt erövrade Palmyras drottning Zenobia stora delar av romarrikets östra provinser och skapade ett palmyrenskt imperium. När romarna så småningom slog tillbaka raserades stora delar av Palmyra, och staden hämtade sig aldrig. Stora delar av Palmyra har aldrig grävts ut av arkeologer. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Palmyra (Tadmor). Denna stora oas i syriska öknen ligger ungefär mittemellan de bördiga områdena vid Medelhavets kust och floden Eufrat. Platsen har varit nyttjad av människor ända sedan åtminstone 7500 fvt. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Pierides tändande en offerlampa i Faneromenikyrkan i Larnaca. (Gjerstad 1933:17)
1Raka gatan. Damaskus var en av de viktigaste städerna i det romerska Syrien. En av huvudgatorna i Damaskus under denna period är den så kallade ”Raka gatan” som omnämns i Nya testamentet (Apg 9:11). Den raka gatan kan följas än idag. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Ruinerna av klostret S:t Simeon, Telanissa (idag Taladah). Den kristne eremiten Symeon styliten levde i 47 år här på toppen av en kolonn. Senare anlades det stora klostret St Simeon och platsen fortsatte att vara viktig för de kristna även efter den muslimska erövringen. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)
1Sv. M. 30.11.1938; dagbl. 29/04 38
1The wealthiest Etruscan tombs were sometimes decorated with paintings. These could depict scenes of daily life or the passage to the after-life. Their function was to aid the passage to the after world. The images offer a unique insight into the remarkable culture of the Etruscans, and their views on life and death. Many tombs were excavated during the 19th century. Some paintings were already then in poor condition. Artists executed extensive copying around the turn of the century 1900. This documentation, performed with high technical and artistic quality, is a unique material showing the tombs in their actual state. The watercolours were made as preparatory materials for full scale copies of the paintings for the Ny Carlsberg Glyptotek museum in Copenhagen. These copies are still important, since many original paintings today are partly or completely lost. Since 2004, the Etruscan necropolises of Tarquinia and Cerveteri are included on UNESCO:s World Heritage List.
1Trion Dragos, Kleanthis och 'bakkallouris. (Gjerstad 1933:19)
2Ugarit (idag Ras Shamra). En av de första stora internationella hamnstäderna som blomstrade ca 1450-1200 fvt. Mycket viktig handelsstad som hade täta kontakter med såväl Cypern och Egypten som med Mesopotamien och det hettitiska riket. Många byggnader uppfördes av sten i stället för lertegel. Själva staden Ugarit ligger ett litet stycke från kusten, där hamnen (idag Minet el-Beida) anlades. Under Ugarits styre fanns också staden Gabala (idag Jablah). Ugarit förstördes i den så kallade ”bronsålderskollapsen”. Arkeologer har funnit ett stort antal arkiverade lertavlor som gett värdefull information om den sena bronsåldern och dess dramatiska slut. I Ugarit uppfanns och användes det ugaritiska alfabetet. (Tidslinjen i Berättelser från Syrien)