logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTEgyptenutställningen 2014, Swedish - Label

CountValue
1Administrativ text. Möjligen en lista på föremål tillverkade av eller för olika personer, representerade av bomärken.
6Alabasterkärl från Gamla riket. De har ursprungligen innehållit gravgåvor.
1Alabasterkärl med Thutmosis III:s namn.
1Alexander den store.
2Alla hade inte råd med fina gravar och kapell. Då kunde man i stället ta till ett så kallat själahus, ett kapell i miniatyr som lades på graven.
3Amon hörde hemma i Thebe, men kom att dyrkas i hela Egypten, ofta sammansatt med solguden som Amon-Ra.
1Amulett (hypocephalos). En cirkelformad skiva med beskyddande besvärjelser som lades under mumiens huvud. Skivan förknippas med solen och dess livgivande ljus och värme.
3Amuletter i form av huvuden av gumsar eller tjurar, tillverkade i bland annat elfenben och sten.
2Amuletter i former av en fisk och en sköldpadda.
1Amulett i form av en fluga.
3Amulett i form av en så kallad Djed-pelare som symboliserar stabilitet. Det antas att formen på en Djed pelare kan härledas till de nedre ryggkotorna av en tjur.
1Anubis avbildades ofta som en sjakal, ett hunddjur som lever i öknen och som kunde ses stryka omkring bland gravarna. Det var Anubis som tog hand om den döde Osiris kropp och förberedde den för återfödelse. Därför är Anubis mumifieringskonstens gud och herre över begravningsplatsen. Denna Anubis är daterad till Nya Riket på basen av den hieratiska graffiti som finns på statyn.
1Apis-tjuren representerade styrka och manlighet. I en kult tillägnad Apis utsågs och dyrkades en helig tjur.
1Armband i guld.
2Armringar.
10Armringar i material som kalksten, flinta, steatit, ben, glimmerskiffer, elfenben och sköldpaddsskal. Den lilla armringen har troligen tillhört ett barn.
1Atum, skaparguden, avbildades ibland som orm. Här med den dubbla kungakronan.