logo

Carlotta - the museum database

NME 005 :: Mummy, Neswaiu, Cartonnage, Bead net

Object description
Mummy of Neswaiu with kartonnage and beadnet. The mummys stomach was opened in 1962 for a tissue sample. X-rayed at S:t Eriks hospital by C. Sandström.
Inventory number
NME 005
Old numbers
NME 5; SHM 546
Object
Mummy; Neswaiu; Cartonnage; Bead net
Object, Swedish
Mumie; Pärlnät; Kartonnage; Neswaiu
Country - Origin
Egypt
Country, Swedish - Origin
Egypten
Geographic name, alternative
Luxor
Geographic name, alternative - Swedish
Luxor
Provenance - Origin
Luxor
Material
Human remains; Linen; Stucco; Textile
Material, Swedish
Linne; Textil; Mänskliga kvarlevor; Stuck
Loan - Current
0000.0006
Acquisition
Gift from G. Anastasi 1826. Dep. 1928.
Acquisition, Swedish
Gåva från G. Anastasi 1826. Dep. 1928.
Description
Mummy of Neswaiu with kartonnage and beadnet. The mummys stomach was opened in 1962 for a tissue sample. X-rayed at S:t Eriks hospital by C. Sandström.
Period
3rd Century BC, Ptolemaic Time Period [mid]
Period, Swedish
3e århundradet f Kr, Ptolemeisk tid [mellersta]
Name of Person - Photographer
Kaneberg, Ove
Exhibition - Current
Egypten, 2014-
Exhibition, Part of - Current
New Egypt, 9, The Tomb
Exhibition, showcase - Current
Egypten 9.2
Exhibition - Previously
Egypten, 1982-2012
Exhibition, Part of - Previously
Egyptian gallery 2, showcase 02:07
Egypt, Number in Exhibition
1
Egyptenutställningen 2014, English - Label

The mummified man Neswaiu and his coffins.

Neswaiu lived in Thebes during the third century BC.

His lavish set of coffins suggests that he belonged to the upper social classes. This is confirmed by the inscription on a statue that belongs to him, which is nowadays in Amsterdam. According to the statue, Neswaiu was a scribe and a priest in the temple of the god Montu at Thebes. A stele and a Ptah-Sokar-Osiris-figurine that belonged to Neswaiu are today in the British Museum in London.

On Neswaiu’s elaborately mummified and wrapped body rests a net of faience beads. On top of this is a richly decorated cartonnage, that is joined with a mask that covers the head.

The text on the inner coffin’s lid recounts amongst other things that he is the son of a woman named Takerheb. The black colour of the outer coffin recalls the fertile black soil of the Nile Valley. On the inside of the lid is a simple sketch of the goddess of the sky, Nut. She protects and envelopes the mummy in the coffin. As she every morning gives birth to the sun as a new day, so shall she give birth to the deceased Neswaiu into a new and eternal life.

In the room outside, you can digitally examine Neswaiu’s mummy and see what is beneath the many layers of linen.

Description, Swedish
Neswaius mumie med kartonnage och pärlnät. Mumiens mage öppnades 1962 för ett vävnadsprov. Röntgad på S:t Eriks sjukhus av C. Sandström.
Comments

På en lapp står denna information:

Girlander av Persea, Mimusops Sch. (Ett träd som tillhör lagerträdsfamiljen). Från Neswaius kistor. Ytterligare en girlandbit härifrån finns i museets botaniska samling, nr 14c.

Girlanderna finns i Tumba, A.04.H.04

Coffin and bead-net are at NM, conservation.

Troligen har en trästele (BM 8468) och en Ptah-Sokar-Osiris-figur på British Museum tillhört samma person.

; OBS: del av föremålet är placerat i EM kylrum, låda MM:1; En ask med pärlor och textilfragment samt lindor finns på EM.
Egyptenutställningen 2014, Swedish - Label

Den mumifierade mannen Neswaiu

och hans kistor.

Neswaiu levde i Thebe under det tredje århundradet f Kr.

Hans påkostade kistor antyder att han hörde hemma i de övre samhällsskikten. Det bekräftas av inskriften på en staty som tillhör honom, men som idag finns i Amsterdam.

Enligt statyn var Neswaiu skrivare och präst i guden Montus tempel i Thebe. En stele och en Ptah-Sokar-Osiris-figur som tillhör Neswaiu finns idag på British Museum i London.

På Neswaius omsorgsfullt mumifierade och lindade kropp ligger ett nät av fajanspärlor och ovanpå det ett rikt dekorerat kartonnage, som sitter ihop med en mask som omsluter huvudet.

Texten på den inre kistans lock berättar bland annat att han är son till en kvinna vid namn Takerheb. Den stora ytterkistans svarta färg anspelar på den livgivande svarta myllan

i Nildalen. På lockets insida finns en skissartad teckning av himmelsgudinnan Nut. Hon skyddar och omsluter mumien

i kistan. Liksom hon varje morgon föder solen till en ny dag, skall hon föda den döde Neswaiu till ett nytt och evigt liv.

I rummet här utanför kan du digitalt undersöka Neswaius mumie och se vad som döljer sig under de många lagren av linne.

The mummified man Neswaiu and his coffins.

Neswaiu lived in Thebes during the third century BC.

His lavish set of coffins suggests that he belonged to the upper social classes. This is confirmed by the inscription on a statue that belongs to him, which is nowadays in Amsterdam. According to the statue, Neswaiu was a scribe and a priest in the temple of the god Montu at Thebes. A stele and a Ptah-Sokar-Osiris-figurine that belonged to Neswaiu are today in the British Museum in London.

On

NegNo
6057D
Cf_Publications
Lieblein, Dict. 1233; Ranke, Personennamen I: 174:7; Meulenaere, Kemi XVI, 31; Meulenaere, op. cit., Budge, The Mummy, 2nd ed., fig. facing p. 215; Gray, Radiography of Anc. Egyptian mummies, s. 40; Simpson, ZÄS 100, 1973, 50 ff; Bierbrier, BM Hieroglyphic texts 11, sid. 40 f.
Publications
Wilkinson, MS V, 170 (cf Porter & Moss I:II, 832); Schmidt, Typologisk Atlas, 225; 5000 år egyptisk konst, 1961, nr. 167; Diener, Mumier i röntgenljus, Med. hist. Årsbok 1967, fig. 5; Greiss, Anatomical identification etc., 111 + BIE 31, 1948-49, 272.
PhotoNegNo
6058D, 12797D
Date - Registration
2009-06-08