logo

Carlotta - the museum database

bild

Egypten, 2014- :: 2013

Object description

The history of Egypt is long, from the first settlements in the Nile Valley around 7000 years ago to the present day. Egypt was for a long period of time ruled by autocratic kings – the pharaohs. At other times, it was part

of larger empires such as the Persian, Roman and Ottoman.

The pharaonic culture was characterised by high conservatism.

Things were – and should be – as they always had been.

Old traditions and ways of thinking lived on, long after the last pharaohs.

They were present in the customs and traditions of the Middle Ages and are present in Egypt today.

Welcome on a walk through the history of Egypt!

Name of Exhibition, Swedish
Egypten, 2014-
Title
A walk through the history of Egypt
Title, Swedish
En vandring genom Egyptens historia
Alternative Name
New Egypt
Keyword, Swedish
basutställning
Type of exhibition
Permanent
Time - Start
2013
Name - Responsible
Häggman, Sofia
alt
Description
Sofia Häggman, The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities.
Source - http
collections.smvk.se
Description, Swedish

Egypten har en lång historia, från de första bosättningarna i Nildalen

för omkring 7000 år sedan fram till idag. Under långa tider styrdes

landet självständigt av enväldiga kungar – faraoner. Under andra

ingick det i större riken, som det persiska, romerska och osmanska.

Den faraoniska kulturen präglades av en stark konservatism.

Saker och ting var – och skulle vara – som de alltid hade varit.

De gamla traditionerna och tankemönstren levde vidare länge efter de

sista faraonerna. De kan kännas igen i seder och bruk under medeltiden och i dagens Egypten.

Välkommen på en vandring genom Egyptens historia!

Description

The history of Egypt is long, from the first settlements in the Nile Valley around 7000 years ago to the present day. Egypt was for a long period of time ruled by autocratic kings – the pharaohs. At other times, it was part

of larger empires such as the Persian, Roman and Ottoman.

The pharaonic culture was characterised by high conservatism.

Things were – and should be – as they always had been.

Old traditions and ways of thinking lived on, long after the last pharaohs.

They were present in the customs and traditions of the Middle Ages and are present in Egypt today.

Welcome on a walk through the history of Egypt!

Source - http
egypten.medelhavsmuseet.se
Comments
avtal/uppdragsbekräftelser
Photograph Number - Is Object Example For
08619D
alt
Date - Registration
2012-05-02

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.