logo

Carlotta - the museum database

MME 2018:001 :: Book, Quran

Object description

Text från Aref Eyad 2018-12-20:

The Holy Quran – English translation of the meanings and commentary. Mushraf Al-Madinah, An-Nabawiyah. År 1989

Sura 49 Al-Hujurat

Sura 49, vers 13

O mankind! We created*

You from a single (pair)

Of a male and a female,

And made you into

Nations and tribes, that

Ye may know each other

(Not that ye may despise

(Each other). Verily

The most honoured of you

In the sight of Allah

Is (he who is) the most

Righteous of you.

And Allah has full knowledge

And is well acquainted

(With all things).

*This is addressed to all mankind and not only to the Muslim brotherhood, though it is understood that in a perfected world the two world be synonymous. As it is, mankind is descended from one pair of parents. Their tribes, races, and nations are convenient labels by which we may know certain differing characteristics. Before Allah they are all one, and he gets most honour who is most righteous.

Object description
Book in red leather cover with gilded, stamped decoration. Main text in black ink with decorations in mainly red and gold.
Inventory number
MME 2018:001
Object
Book; Quran
Object, Swedish
Koranen
Country - Findspot
Egypt : Africa
Country - Manufacturer
Turkey : Asia
Material
Paper; Leather
Acquisition
Gift from Aref Eyad, Sweden.
Description, Swedish

Text från Aref Eyad 2018-12-20:

Koranens Budskap I svensk tolkning av Mohammed Knut Bergström med kommentarer av Muhammad Asad. Poprius förlag, Stockholm 1998

Sura 49 Al-Hudjurat (De inre rummen)

Sura 49, vers 13 (sid 758)

Människor! Vi har skapat er av en man och

en kvinna*, och Vi har samlat er i folk och stammar,

för att ni skall lära känna varandra.** Inför Gud är

den bäste av er den vars gudsfruktan är djupast. Gud

Vet allt, är underrättad om allt.

*Dvs. ”Vi har skapat var och en av er av en far och en mor” (Zamakhshari, Razi, Baydawi) – med undermeningen att detta likformiga biologiska ursprung har sin motsvarighet i allas lika värde som människa.

**DVS. Vara medvetna om att tillhöra ett och samma släkte, där ingen genom födseln är den andre överlägsen. (Zamakhshari). Detta ansluter till de föregående versernas förmaningar att respektera och slå vakt om andras värdighet. Människornas utvecklingshistoriska gruppering i ”folk och stammar” är sålunda ett medel att främja snarare än att försvaga deras vilja att förstå och värdesätta den väsentliga mänskliga enheten bakom de yttre skiljaktigheterna; och på motsvarande sätt fördöms ras-, nations- och stamfördomar (asabiyyah) indirekt i Koranen, men uttryckligen av Profeten (se slutet av not 15 till 28:15), Här kan tilläggas ett annat yttrande av Profeten, som på tal om skryt över folks eller stammars forna bedrifter sade: ”Gud har botat er från hedendomens övermod och skryt om fädernas ära. Människan är antingen en gudfruktig troende eller en eländig syndare, ingenting mer, ingenting mindre. Alla är Adams barn, och Adam skapades av jord. ”(Ur en ”tradition”, återgiven av Tirmidhi och Anu Daud med Abu Hurayrah som källa).

;

Text från Aref Eyad 2018-12-20:

"Koranen ärvde jag av min far Eyad. Han föddes 10 februari 1901 och gick bort 12 september 1994. Han arbetade som professor i Arabiska på Al Azhar universitet i Kairo.

Koranen härstammar från min fars fru Nemaat Albagas släkt. Nemaats bror, Mohammad Albaga arbetade inom de egyptiska hovet för kung Farook, hans titel var BEJ (Hövding enl Wikipedia). Mohammad var gift med Saza som var turkiska med troligtvis armeniskt ursprung. Saza flyttade till Egypten där hon arbetade inom det kungliga hovet. Med sig från Turkiet till Egypten hade hon ett minne från sin familj - Koranen.

Efter revolutionen 1952 och konverteringen av Egypten till republik, flyttade Saza med sin man och svägerskan (som var min fars andra fru) till Shobra, i Kairo, till ett medelklass flerfamiljshus.

Saza hade alltid Koranen på en väl ansedd plats i lägenheten, där alla som besökte henne kunde begrunda den vackra boken.

Saza var muslim men praktiserade inte i allt, hon fastade inte Ramadan, inte heller bad hon de fem dagliga bönerna, istället trodde hon att man kunde betala pengar till fattiga som ett slags vite/straff. Efter Mohammads bortgång blev min far Sazas informella försörjare fram till hennes bortgång på 80 talet, som tack för att hon blev väl försörjd av min far gav hon min far Koranen som en gåva. Familjen visste att jag älskade just denna bok, varför den kom i min ägo efter min fars bortgång. Efter min mammas borgång 1987, jag som 23 åring, bestämde mig för att överge min familj, mitt hem och mitt land och flyttade jag till Sverige 1987. Och i likhet med Saza, hade jag Koranen med mig till Sverige som ett kärt minne från min familj i Egypten. Väl i Sverige utbildade jag mig på KTH för att i slutet av 1900 talet, som ingenjör, medverka till att bygga Stockholms Moské och Uppsala Moské. Jag är gift med Lieselotte som är halv engelska och vi har två underbara pojkar, Omar 19 år och Adam 17 år. Idag bedriver jag ett konsult aktiebolag inom läkemedelsindustrin där jag arbetar som Quality Director. När jag nu närmar mig pensionsåldern, önskade jag att familjearvet med kärlek ska gå vidare varför vi, inom familjen, donerade det, till min övertygelse, till den utmärkta instansen som bevarar och exponerar boken till eftervärlden.

Vi är mycket tacksamma för att ni accepterade denna donation och vill önska er lycka till. /Omar, Adam, Lieselotte och Aref"

Description

Text från Aref Eyad 2018-12-20:

The Holy Quran – English translation of the meanings and commentary. Mushraf Al-Madinah, An-Nabawiyah. År 1989

Sura 49 Al-Hujurat

Sura 49, vers 13

O mankind! We created*

You from a single (pair)

Of a male and a female,

And made you into

Nations and tribes, that

Ye may know each other

(Not that ye may despise

(Each other). Verily

The most honoured of you

In the sight of Allah

Is (he who is) the most

Righteous of you.

And Allah has full knowledge

And is well acquainted

(With all things).

*This is addressed to all mankind and not only to the Muslim brotherhood, though it is understood that in a perfected world the two world be synonymous. As it is, mankind is descended from one pair of parents. Their tribes, races, and nations are convenient labels by which we may know certain differing characteristics. Before Allah they are all one, and he gets most honour who is most righteous.

; Book in red leather cover with gilded, stamped decoration. Main text in black ink with decorations in mainly red and gold.
Period
19th century AD
Length / Längd
17 cm
Width / Bredd
12 cm
Thickness / Tjocklek
3,3 cm
Date - Registration
2019-03-27