logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
67 851.
Delföremål (Delobjekt)
4 364.
Fotografier
16 417.
Utställningar
130.
Digitala bilder
85 846.
Mest visade föremål
Urna ; Urna med lock, dekorerad med djur i ett landskap i underglasyrblått. Locket har varit i flera bitar och är limmat. Hela locket är i ...
alt
Mest visade fotografi
Barn; Äter; Mat; Skål ; Bildtext: Barn Två barn (ca 3-5 år gamla) sitter vid bord innomhus och äter ur var sin skål. Bilden finns publice...
alt
Senast registrerade föremål
Skärva ; 1-1970, Keramikskärvor, de flesta med målad dekor.
alt
Senast registrerade fotografi
Föremålsbild ; Dokumentation av spegel, OM-1974-0190 i samband med forskarbesök på Östasiatiska museet.
alt
Senast avbildade föremål
Målning ; Den här målningen föreställer två korsade bambustammar. Stammarna och lövverket är målade utan kantlinjer i ålderdomlig stil (kor...
alt
Senast digitaliserade fotografi
Föremålsbild ; Dokumentation av spegel, OM-1974-0190 i samband med forskarbesök på Östasiatiska museet.
alt
Senast digitaliserade namn
Konstnär ; Nell Walden, konstnärinna från Landskrona.
alt

Månadens föremål

altMålning ; Måleri, Kina; "Två djurstudier." Två gumsar av den typ, som går under namn av fetsvansfår samt en get i varierande ställningar. Studier efter naturen, utförda med svartkrita på papper.

Veckans föremål

altVas ; Vas, Kina; Vas av keramik, från Kina. Vasen är sexkantig och på halsen dekorerad med två djurmasker, på kroppen dekorerad med medaljonger med små svastikor i. En skärva har slagits ur mynningen. På undersidan finns påskriften “Honan Mien Chih Hsien Lo Tsun”.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...