logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
67 084.
Delföremål (Delobjekt)
4 364.
Fotografier
16 345.
Utställningar
130.
Digitala bilder
82 386.
Mest visade föremål
Målning ; Föremålet märkt A-F. Mytologiska figurer. Tusch och lätta färger på papper. 6 omonterade målningar. a) Daoistisk odödlig med flöj...
alt
Mest visade fotografi
Barn; Äter; Mat; Skål ; Bildtext: Barn Två barn (ca 3-5 år gamla) sitter vid bord innomhus och äter ur var sin skål. Bilden finns publice...
alt
Senast registrerade föremål
Skärva ; Mynningsbit.
alt
Senast registrerade fotografi
Utställning; Interiör ; Utställningen "Japan - Spirits of Nature" på Nordiska Akvarellmuseet, 2018. Östasiatiska museet lånade ut föremål t...
alt
Senast avbildade föremål
Kärl ; Kärl med två ringformade handtag. Mynningens diameter: 12.8
alt
Senast digitaliserade fotografi
Interiör; Väggmålning ; Väggmålning föreställande en drake.
alt
Senast digitaliserade namn
Konstnär ; Nell Walden, konstnärinna från Landskrona.
alt

Månadens föremål

altKruka; Kärl ; Kruka, Kina; Kruka av målad keramik, från Kina. Krukan är målad med svart och violett. På undersidan finns påskriften “Kansu. Hsining Hs. Chu Chia Chai Skel. II a”. Inuti krukan förvars tre stycken krukskärvor.

Veckans föremål

altKruka; Kärl ; Kruka, Kina; Kruka av keramik, från Kina. I krukans botten finns ett runt hål, ca 7 cm i diameter.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...