logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
68 028.
Delföremål (Delobjekt)
4 503.
Fotografier
16 648.
Utställningar
130.
Digitala bilder
86 454.
Mest visade föremål
Svärd ; Bronssvärd. Klingan med rutmönster. Parerplåt med inläggning av turkoser
alt
Mest visade fotografi
Barn; Äter; Mat; Skål ; Bildtext: Barn Två barn (ca 3-5 år gamla) sitter vid bord innomhus och äter ur var sin skål. Bilden finns publice...
alt
Senast registrerade föremål
Albumblad ; Albumblad. Måleri på siden föreställande vattendrag, hus, båt och människor som fiskar.
alt
Senast registrerade fotografi
Utställning ; Efter sex års stängt återöppnade Nationalmuseum i oktober 2018. I basutställningen (Tidslinjen, 1870-1910, Japanskt och Japon...
alt
Senast avbildade föremål
Pappersmynt; Sedel ; Ming-sedel (1 Kuan). Tjockt, gråblått papper 342x223 mm, svart tryck och röda sigillavtryck. Ovanligt välbevarad. Gåva...
alt
Senast digitaliserade fotografi
Utställning ; Efter sex års stängt återöppnade Nationalmuseum i oktober 2018. I basutställningen (Tidslinjen, 1870-1910, Japanskt och Japon...
alt
Senast digitaliserade namn
Konstnär ; Nell Walden, konstnärinna från Landskrona.
alt

Månadens föremål

altKakelplatta ; Kakelplatta, Iran. 12-1300-t. Islamitisk samling.; Väggkakelplatta av fajans. Bevingad enhörning och elefant i relief under turkosfärgad glasyr. 1300-tal.

Veckans föremål

altFigurin ; Porslinsfigurin, väktarlejon m 3 ungar sittande på låg sockel, Kina, Kangxi-perioden.; Figurin av porslin, framställande väktarlejon med fyra klättrande ungar, sittande på vit sockel med blomdekor. Dekorerad i famille verte-stil med ockragula, auberginefärgade och grö...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...