logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
67 006.
Delföremål (Delobjekt)
4 322.
Fotografier
16 335.
Utställningar
127.
Digitala bilder
78 092.
Mest visade föremål
Träsnitt ; Träsnitt: dimmig kväll vid Shinobazu-dammen. Kasamatsu Shirô. Signatur och stämpel: Shiro.
alt
Mest visade fotografi
Barn; Mat; Skål; Äter ; Bildtext: Barn Två barn (ca 3-5 år gamla) sitter vid bord innomhus och äter ur var sin skål. Bilden finns publice...
alt
Senast registrerade föremål
Skärva ; Mynningsbit.
alt
Senast registrerade fotografi
Interiör; OBEARBETAD; RÅFIL ; Interiör, fotostudion, Östasiatiska museet.
alt
Senast avbildade föremål
Jacka; Kjol ; Kvinnodräkt i siden: 1 jacka, 2 kjolar. a) Skär jacka med vitt foder och blå kantband på ärmarna. b) Ljust grön kjol med vitt...
alt
Senast digitaliserade fotografi
Interiör; OBEARBETAD; RÅFIL ; Interiör, fotostudion, Östasiatiska museet.
alt
Senast digitaliserade namn
Konstnär ; Nell Walden, konstnärinna från Landskrona.
alt

Månadens föremål

altKruka; Kärl ; Kruka av keramik med krämfärgad glasyr. På utsidan en inskuren horisontell linje som löper runt krukans överdel samt en som löper alldeles under kanten. Ett fåtal små skärvor saknas i kanten. På undersidan finns märkningen "L.T. Sep. 10". Enligt Ruth Prior är kruk...

Veckans föremål

altSkål ; Enligt katalogkort: Teskål, chawan; handformad, mjukt triangulär, Blad i vitt mot svart glasyr. Material: Ljust gulgrått lergods, sandigt. Raku-skål. Sign.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...