logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
67 184.
Delföremål (Delobjekt)
4 322.
Fotografier
16 337.
Utställningar
127.
Digitala bilder
78 912.
Mest visade föremål
Målning ; Föremålet märkt A-F. Mytologiska figurer. Tusch och lätta färger på papper. 6 omonterade målningar. a) Daoistisk odödlig med flöj...
alt
Mest visade fotografi
Trädgård ; Trädgårdsportal som leder vidare till en annan del av trädgården. I dörröppningen poserar en pojke.
alt
Senast registrerade föremål
Skärva ; Mynningsbit.
alt
Senast registrerade fotografi
RÅFIL; OBEARBETAD; Interiör ; Interiör, fotostudion, Östasiatiska museet.
alt
Senast avbildade föremål
Kruka; Kärl ; Kruka, keramik. Korea.; Kruka på genombruten fot av keramik med skuren dekor. Höjd 23 cm, diam. 19 cm. Funnit nära Keishû (Ku...
alt
Senast digitaliserade fotografi
Målning ; Bild framtagen för Koreautställningen 2012 och den tillhörande katalogen "Korea på Östasiatiska museet" (2011).
alt
Senast digitaliserade namn
Konstnär ; Nell Walden, konstnärinna från Landskrona.
alt

Månadens föremål

altKruka; Kärl ; Kruka, Kina; Kruka av målad keramik, från Kina. Krukan är målad med mönster i svart och violett. På undersidan finns påskriften “Bought in Yu Chung Hsien Chin Hsien”. Invid föremålsmärkningen finns också bokstaven “S” inskriven i en fyrkant.

Veckans föremål

altÖrhänge ; Örhänge i guld med hjärtformade kläppar, delvis granulerat. Gravgods. Kyongju. Längd: 4 cm Bredd: 2 cm. Från Japansalen, väggmonter.; Örhänge, guld. Korea, äldre Silla. (300-668 e.Kr); Örhänge i guld med hjärtformade kläppar, delvis granulerat. Gravgods. Kyongju. L...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...