logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
67 910.
Delföremål (Delobjekt)
4 418.
Fotografier
16 418.
Utställningar
130.
Digitala bilder
85 928.
Mest visade föremål
Målning ; Målningarna i den här serien är gjorda med tusch och klara färger på papper och kallas för Chaekgeorido, eller Chaekgado, och för...
alt
Mest visade fotografi
Trädgård; Vattendrag ; Forbidden City: The Golden River (Jinshuihe).
alt
Senast registrerade föremål
Skärva ; 1-1970, Keramikskärvor, de flesta med målad dekor.
alt
Senast registrerade fotografi
Utställning ; Skulpturhallen, Östasiatiska museet. Bilden tagen från Wikimedia Commons. Foto av Daderot.
alt
Senast avbildade föremål
Kimono ; Kimono i tsumugi-siden. Shimura Fukumi (1924)
alt
Senast digitaliserade fotografi
Föremålsbild ; Dokumentation av föremål.
alt
Senast digitaliserade namn
Konstnär ; Nell Walden, konstnärinna från Landskrona.
alt

Månadens föremål

altUrna ; Urna. Blå och vit.; Urna av porslin med dekor av figurer i trädgårdslandskap i underglasyrblått. Kring halsen ranka. Arita-vara.

Veckans föremål

altFresk ; Muralmålning ramad m glas, motiv fyra dammer, Kina.; Enligt katalogkort: Fresk med profant ämne: Damer. Fragment. På en murfärgad grundteckning i svart med svaga pastelltoner: grönt och rosa.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...