logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
67 851.
Delföremål (Delobjekt)
4 364.
Fotografier
16 345.
Utställningar
130.
Digitala bilder
83 642.
Mest visade föremål
Urna ; Urna med lock, dekorer av djur i ett landskap i underglasyrblått. Locket har en rund knopp i silver, och hela locket är fastlimmat p...
alt
Mest visade fotografi
Barn; Äter; Mat; Skål ; Bildtext: Barn Två barn (ca 3-5 år gamla) sitter vid bord innomhus och äter ur var sin skål. Bilden finns publice...
alt
Senast registrerade föremål
Docka; Dockmöbler ; En samling japanska dockor med tillbehör, för Flickornas dag.
alt
Senast registrerade fotografi
Utställning; Interiör ; Utställningen "Japan - Spirits of Nature" på Nordiska Akvarellmuseet, 2018. Östasiatiska museet lånade ut föremål t...
alt
Senast avbildade föremål
Skärva; Fragment; Kärl ; Buk. Dekorerad. Målad.
alt
Senast digitaliserade fotografi
Interiör; Väggmålning ; Väggmålning föreställande en drake.
alt
Senast digitaliserade namn
Konstnär ; Nell Walden, konstnärinna från Landskrona.
alt

Månadens föremål

altSkål ; Skål, Rayy, Iran. 1100-t.; Skål av fajans, klockformad med lysterdekor av ryttare. Gurgan, 1300-tal.

Veckans föremål

altTsuba ; Tsuba. Iron. Openwork design of waves/vågor.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...