logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
66 571.
Delföremål (Delobjekt)
4 320.
Fotografier
15 994.
Utställningar
127.
Digitala bilder
77 126.
Mest visade föremål
Träsnitt ; Träsnitt. Kvinna i båt. Kasamatsu Shiro (1898-1991)
alt
Mest visade fotografi
Inro ; Bilden framtagen och bearbetad för att ingå i utställningskatalogen för basutställningen om Japan, 2011.
alt
Senast registrerade föremål
Ben; Djurben ; Föremål av ben och sten, fragment av djurben, keramikskärvor.
alt
Senast registrerade fotografi
Affisch; Exteriör; Plansch; Utställning ; Dokumentation av utställningen Sumo - Sport, Ritual, Konst på Östasiatiska Museet.
alt
Senast avbildade föremål
Bronsföremål ; Bronsföremål, oregelbundet format stycke av metall.
alt
Senast digitaliserade fotografi
Gatubild; Porträtt ; Gatubild med människor som sitter vid ett gatukök och äter.
alt
Senast digitaliserade namn
Konstnär ; Nell Walden, konstnärinna från Landskrona.
alt

Månadens föremål

altSkulptur ; Skulptur av trä föreställande bodhisattva, från Kina. Skulpturen har spår av färg och guldlack. Tiaran är skadad och saknar en del, föremålet har också flera sprickor. Enligt katalogkort: Stående Kuanyin Bodhisattva, iförd pärlstänger o. hög tiara. Spår av färg. Mat...

Veckans föremål

altAsk ; Låda med lock i emalj på koppar. Blomdekor. På locket en fågel sittande på en prunusgren.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...