logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
66 557.
Delföremål (Delobjekt)
4 320.
Fotografier
15 994.
Utställningar
124.
Digitala bilder
76 591.
Mest visade föremål
Träsnitt ; Träsnitt. Kvinna i båt. Kasamatsu Shiro (1898-1991)
alt
Mest visade fotografi
Trädgård; Vattendrag ; Forbidden City: The Golden River (Jinshuihe).
alt
Senast registrerade föremål
Ben; Djurben ; Föremål av ben och sten, fragment av djurben, keramikskärvor.
alt
Senast registrerade fotografi
Affisch; Exteriör; Plansch; Utställning ; Dokumentation av utställningen Sumo - Sport, Ritual, Konst på Östasiatiska Museet.
alt
Senast avbildade föremål
Kruka; Kärl ; Kruka, porslin, Korea, sen Choson; Oktagonal kruka av grovt porslin. Dekor i underglasyrblått och rött. Enligt katalogkort: B...
alt
Senast digitaliserade fotografi
Inteiör; Interiör ; Forbidden City: The interior and Qianqinggong (Palace of Heavenly Purity).
alt
Senast digitaliserade namn
Konstnär ; Nell Walden, konstnärinna från Landskrona.
alt

Månadens föremål

altGravfigurin ; Gravfigurin, lergods. Kina, Tang-dynastin.; Gravfigurin. Fabeldjur med bevingade ben, horn på huvudet, utstående ögon, munnen vidöppen med blottade tänder, stora vingar på ryggen. Ljust lergods med målad dekor.; Väktardjur på fyrkantig bas, med bevingade framben oc...

Veckans föremål

altSkål ; Skål, porslin, Kina. Polykromt på vitt. Växter, papegojor.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...