logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
75 452.
Delföremål (Delobjekt)
4 883.
Bildarkiv
21 062.
Utställningar
137.
Digitala bilder
102 772.
Mest visade föremål
tobaksdosa ; Tobaksdosa med dekor av insekter, grovt trä (rot?) med bl a pärlemor. Netsuke och ojime.
alt
Mest visade bild
Trädgård; Bro ; Enligt text i Kinas trädgårdar Vol. I av Osvald Sirén: En paviljongkrönt bäckravin vid Lingyingsi, Hangzhou.
alt
Senast registrerade föremål
Skulptur ; And nr. 2 av: Ett par mandarinänder i förgylld brons.
alt
Senast registrerade bild
Utställning ; Dokumentation av Koreagalleriet, Östasiatiska museet.
alt
Senast avbildade föremål
Målning ; Målning av Fa Ruzhen, vertikalrulle, tusch på papper, Kina, Qing.; "Dimmor i bergsbygden." I ravinen mellan de starkt söndersprä...
alt
Senast digitaliserade bild
Arkitektur; Bro ; Baliqiao.
alt
Senast digitaliserade namn
geolog ; Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en sve...
alt

Månadens föremål

altSigill ; Uppe på den åttkantiga bottenplattan står två djur, troligtvis lejon. De står på bakbenen och håller ett föremål som nu saknas, men som skulle kunna ha varit en korg, liknande den som finns på sigillet med nummer OM-1972-0119. Figurerna gapar och är vända från varandra....

Veckans föremål

altTräsnitt ; Träsnitt. Tidigt sommarregn vid Ryoshimachi, Shinagawa. Hasui Kawase f.1883.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...