logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
68 314.
Delföremål (Delobjekt)
4 591.
Fotografier
17 122.
Utställningar
130.
Digitala bilder
90 065.
Mest visade föremål
Skulptur ; Skulptur,Buddha,svart sten,bihar,sannolikt Kurkihar,Indien. Päla dynastin ca. 1000 .; Apa som erbjuder honung åt Buddha. Skulptu...
alt
Mest visade fotografi
stentavla ; Stentavlor med ingraverade namn med donatorer på Östasiatiska museet.
alt
Senast registrerade föremål
Skärva ; Bukskärva, ljus
alt
Senast registrerade fotografi
stentavla ; Stentavlor med ingraverade namn med donatorer på Östasiatiska museet.
alt
Senast avbildade föremål
Skärva; Fragment; Kärl ; Buk. Dekorerad. Målad.
alt
Senast digitaliserade fotografi
stentavla ; Stentavlor med ingraverade namn med donatorer på Östasiatiska museet.
alt
Senast digitaliserade namn
geolog ; Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en sve...
alt

Månadens föremål

altMålning ; Miniatyrmålning, papper. Indien. 1700-tal.

Veckans föremål

altMålning ; Den här målningen föreställer tecknet義, som betyder "rättrådighet". Den övre delen av tecknet innesluter något som ser ut som en trave böcker och högst upp sitter ett fågelpar, med en blomma på var sida om sig. Längre ner, inne i tecknets slingrande linjer, syns ett mo...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...