logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
75 474.
Delföremål (Delobjekt)
4 861.
Bildarkiv
19 771.
Utställningar
135.
Digitala bilder
95 821.
Mest visade föremål
Trollslända ; Trollslända. Signerad: Muneyoshi. Silver. 1800-tal
alt
Mest visade bild
Trädgård; Bro ; Enligt text i Kinas trädgårdar Vol. I av Osvald Sirén: En paviljongkrönt bäckravin vid Lingyingsi, Hangzhou.
alt
Senast registrerade föremål
Klocka; Vindspel ; Traditionell koreanskt vindspel. Vindfångaren utformad som en fisk (vanligt förekommande buddhistisk symbol). Traditione...
alt
Senast registrerade bild
Föremål; Skulpturer ; En (c) av tre bilder (a-c). Sittande Buddha.
alt
Senast avbildade föremål
Träsnitt ; 22 Okabe Vandrare i bergspass, Tokaido gojusan tsugi meisho zue.
alt
Senast digitaliserade bild
Föremålsbild; Skulptur ; Skulptur gestaltande sittande Buddha.
alt
Senast digitaliserade namn
geolog ; Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en sve...
alt

Månadens föremål

altSigill ; Uppe på den åttkantiga bottenplattan står två djur, troligtvis lejon. De står på bakbenen och håller ett föremål som nu saknas, men som skulle kunna ha varit en korg, liknande den som finns på sigillet med nummer OM-1972-0119. Figurerna gapar och är vända från varandra....

Veckans föremål

altTräsnitt ; Enligt Publicerat: ”Fuji reser sig över förgrundens varumagasin i Yedo. (No. 41). Fuji appearing over the roofs of warehouses along the banks of a canal. In the foreground the Nihon Bridge, Yedo. Signature: Zen Hokusai I-itsu fude. Förläggare: Nishimura.”

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...