logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
67 883.
Delföremål (Delobjekt)
4 593.
Bildarkiv
17 845.
Utställningar
133.
Digitala bilder
91 329.
Mest visade föremål
Skulptur ; Skulptur,Buddha,svart sten,bihar,sannolikt Kurkihar,Indien. Päla dynastin ca. 1000 .; Apa som erbjuder honung åt Buddha. Skulptu...
alt
Mest visade bild
Trädgård; Bro ; Enligt text i Kinas trädgårdar Vol. I av Osvald Sirén: En paviljongkrönt bäckravin vid Lingyingsi, Hangzhou.
alt
Senast registrerade föremål
Dekoration; Fragment; Skärm ; Fragment av lackskärm samt lös dekor av halvädelstenar, elfenben, pärlemor, m.m.
alt
Senast registrerade bild
Föremålsbild ; 353-365, 13 fotografier av föremål ur Edgar Gutmans samling.
alt
Senast avbildade föremål
Skärva ; Fragment av stenredskap
alt
Senast digitaliserade bild
Föremålsbild ; 353-365, 13 fotografier av föremål ur Edgar Gutmans samling.
alt
Senast digitaliserade namn
geolog ; Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en sve...
alt

Månadens föremål

altHuvudkudde ; Enligt katalogkort: Huvudkudde m. gulvit krakelerad glasyr. Dekor: kvistm. pionblomma. Material: gulaktigt (?) stengods. Tillverkningsort: Cizhou

Veckans föremål

altDosa ; Dosa, fyrkantig, av förgyllt silver. Locket dekorerat med djur i skog, i förgyllning mot grön emalj. Mogul arbete, 1700-tal.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...