logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
67 882.
Delföremål (Delobjekt)
4 594.
Bildarkiv
17 942.
Utställningar
133.
Digitala bilder
91 458.
Mest visade föremål
Lock ; Huvud, terrakotta färgat lergods,bemålat svart brunt. Hål markerar ögon och mun. Pan -shan,Neolitisk. Kina.
alt
Mest visade bild
Trädgård; Bro ; Enligt text i Kinas trädgårdar Vol. I av Osvald Sirén: En paviljongkrönt bäckravin vid Lingyingsi, Hangzhou.
alt
Senast registrerade föremål
Dekoration; Fragment; Skärm ; Fragment av lackskärm samt lös dekor av halvädelstenar, elfenben, pärlemor, m.m.
alt
Senast registrerade bild
Teckning ; Teckning av keramik som jämför Anau, Late Yang shao och Ma Chang.
alt
Senast avbildade föremål
Vas ; Vas i glaserad keramik. Ljust brun. Mynningen skadad.
alt
Senast digitaliserade bild
Grav; Utgrävning ; Smyckad grav.
alt
Senast digitaliserade namn
geolog ; Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en sve...
alt

Månadens föremål

altMålning ; Målning, textil. Kina. Ming.; "An-porträtt". En förnäm man i naturlig storlek, iförd en vid röd mantel och prydd med en diademlik förgylld huvudbonad, framställd i stående ställning. Med båda händerna håller han en s k hu (eller gui) framför sig, ett långsmalt tunt st...

Veckans föremål

altTräsnitt ; Enligt Publicerat ”Templet vid Shiga Atagoyama.” Edo Meisho”-serien. Förläggare: Fuji-kei.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...