logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
68 090.
Delföremål (Delobjekt)
4 589.
Fotografier
16 784.
Utställningar
130.
Digitala bilder
87 255.
Mest visade föremål
Målning ; "Fantasilandskap, sammansatt av höga berg, öppna åkrar, vatten. träddungar och hus." Enligt påskrift utgörande en illustration ti...
alt
Mest visade fotografi
Trädgård; Bro ; Enligt text i Kinas trädgårdar Vol. I av Osvald Sirén: En paviljongkrönt bäckravin vid Lingyingsi, Hangzhou.
alt
Senast registrerade föremål
Skulptur ; And nr. 2 av: Ett par mandarinänder i förgylld brons. Kamakura-perioden
alt
Senast registrerade fotografi
Kaka ; Kikusen, Restaurang och café, Östasiatiska museet.
alt
Senast avbildade föremål
Fragment ; Bronsfragment. Handtag med del av ring.
alt
Senast digitaliserade fotografi
Kaka ; Kikusen, Restaurang och café, Östasiatiska museet.
alt
Senast digitaliserade namn
geolog ; Erik Torsten Nyström, född 5 juli 1879 på Hönsäter i Österplana församling i Skaraborgs län, död 4 mars 1963 i Uppsala, var en sve...
alt

Månadens föremål

altVas ; Det här är ett typiskt exempel på ett plommonkrus (maebyong på koreanska), en populär form på keramik under Goryeo (918-1392). I förhållande till den skålformade smala mynningen och den korta halsen är kroppen stor och volyminös. Från de breda runda skuldrorna smalnar kruk...

Veckans föremål

altKoppställ ; Kopphållare av det här slaget förenklade intagandet av varmt te. En tekopp utan handtag sattes i vaggan och vingen hjälpte till att hantera koppen utan att bränna fingrarna. Huvuddelen av den keramik som finns bevarad från tidigare delen av Goryeo (918-1392) är relat...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...